NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-10-12                           Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

25 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

         W łączności z Kościołem Powszechnym w miesiącu październiku wyrażamy szczególną wdzięczność Panu Bogu za 25 lat posługiwania Ojca Świętego na Stolicy Piotrowej. Wspominamy ze wzruszeniem 16 października 1978 roku, gdy nowym Papieżem został wybrany Kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Zaskoczenie, niedowierzanie, a potem wybuch radości i wdzięczności za wielkie dzieła Bożej łaski. Wspominamy także dzień 22 października 1978 roku: uroczysta inauguracja pontyfikatu na Placu św. Piotra i pamiętne słowa: Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. A potem - rok po roku — lata wytężonej pracy apostolskiej z dramatycznym akordem 13 maja 1981 roku, kiedy to świat wstrzymał oddech po zamachu na życie Ojca Świętego. W sposób szczególny wspominamy pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski i prorocze słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa: Niech zstąpi Duch twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!

                Każdy z nas ma swoje własne, niepowtarzalne wspomnienia związane z osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Te osobiste przeżycia łączą się jednak w jedno zbiorowe doświadczenie chrześcijańskiej wiary i narodowej dumy. Wyrazem, a jednocześnie nawiązaniem do tego wspólnego doświadczenia jest Dzień Papieski, który obchodzimy w niedzielę, 12 października. Inicjatywa Dnia Papieskiego zrodziła się po wizycie Ojca Świętego w naszym kraju w roku 1999 r. W bieżącym roku obchodzimy go po raz trzeci. Dzień ten to przede wszystkim czas modlitwy w intencji Jana Pawła II i refleksji nad Jego nauczaniem. Jest to wreszcie dzień jedności i solidarności, czego wyraz stanowi ogólnopolska zbiórka na stypendia dla zdolnej, lecz ubogiej młodzieży. Hasło tej zbiórki jest zawsze takie samo: Dzielmy się miłością. Natomiast temat całego trzeciego Dnia Papieskiego brzmi: Jan Paweł II - Apostoł Jedności.

                25 lat posługiwania Jana Pawła II to posługiwanie jedności, która swe ostateczne źródło ma w Bogu. Wewnętrzna jedność Boga stała się jednością dla nas w Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Ojciec Święty uczy nas niestrudzenie jak budować Kościół jako wspólnotę wspólnot. Przypomina nam, że Komunia powinna być wyraźnie widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem a zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi. Centrum Komunii Kościoła jest Eucharystia. „Kościół żyje dzięki Eucharystii” - przypomina nam Papież w swej ostatniej encyklice. Jan Paweł II wspomina swoje sprawowanie Mszy świętej, począwszy od kościoła parafialnego w Niegowici aż po ołtarze zbudowane na stadionach i placach wielkich miast całego świata. I stwierdza: Nawet wtedy, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią.

                Jan Paweł II, który - jak nikt inny - jest człowiekiem miłującym Kościół, jest zarazem otwarty na to wszystko, co znajduje się poza widzialnymi granicami Kościoła. Szuka niestrudzenie dróg jedności w różnych formach dialogu ekumenicznego i religijnego.

                Jan Paweł II zawsze pamięta o najsłabszych i najmniejszych. Niejednokrotnie stawał się głosem tych, którzy nie mają głosu. W ostatnim okresie Papież przepowiada Ewangelię również poprzez własną słabość fizyczną. Wielkie, społeczne perspektywy papieskiego posługiwania jedności nie tylko nie przysłaniają, ale wręcz uwypuklają fakt, że Jan Paweł II trafia wprost, bezpośrednio do ludzkich serc. Niejeden z nas - stojąc w wielotysięcznym tłumie miał niekiedy wrażenie, że Papież mówi jakby do niego osobiście. Słowa Ojca Świętego jednały nas w przedziwny sposób z naszym osobistym losem. Ta lecząca moc papieskiego przepowiadania płynie z jego zjednoczenia z Chrystusem i głębokiej wiary, że spotykając Chrystusa, każdy człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia.

                Ojciec Święty łączy przeszłość z przyszłością: poprzez liczne beatyfikacje i kanonizacje zaprasza nas do czerpania z dziedzictwa przodków, a zarazem ufnie patrzy w przyszłość i wzywa do wypłynięcia na głębią tego, co nowe i przez to niekiedy niepokojące.

                Ponad 80-letni Ojciec Święty łączy starych z młodymi ucząc nas międzypokoleniowej solidarności i wzajemnego zrozumienia. Z jednej strony pisze piękny, oparty na osobistym doświadczeniu, „List do osób w podeszłym wieku”, z drugiej zaś wciąż przyciąga miliony młodzieży z całego świata.

                Jan Paweł II angażuje się niestrudzenie w obronę rodziny. To właśnie rodzina stanowi najpełniejszy ludzki obraz jedności samego Boga oraz jedności pomiędzy Chrystusem a Kościołem.

                Obchodząc uroczyście Dzień Papieski, ogarnijmy serdeczną myślą i gorącą modlitwą Ojca Świętego. Módlmy się, aby Kościół poprzez osobę i posługiwanie Jana Pawła II stawał się coraz bardziej czytelnym znakiem jedności w dzisiejszym świecie. Módlmy się szczególnie na różańcu, który jest modlitwą tak bardzo drogą Ojcu Świętemu. Włączmy się również w zbiórkę na stypendia dla utalentowanej młodzieży, pokazując czynem, że nie brak nam „wyobraźni miłosierdzia”, o którą prosi Papież. Zanieśmy Ojcu Świętemu najpiękniejszy Jubileuszowy Dar - żywy pomnik, utworzony z wdzięcznych i miłujących serc.

                Niech Maryja, Królowa Różańca Świętego wyprasza Kościołowi i Światu dar jedności, a nam współpracę z Ojcem Świętym w tym wielkim zadaniu.

 

(Fragmenty Słowa Biskupów Polskich przed 25 rocznicą pontyfikatu Jana Pawła ii)

 

Porządek nabożeństw

od 13.10. do 19.10. 2003 r.

 

Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe, w Lędzinach nabożeństwo różańcowe o godz. 14.00, Suchy Bór nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00.

 

Poniedziałek 13.10. 2003 r. Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego – kapłana.

            6.30. Msza św. za ++ rodziców Annę i Wiktora Bronder, oraz ++ z rodziny Anioł.

         18.00. Msza św. za + Kurta Meister, ++ rodziców z obu stron – różaniec.

  S.B.18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe – Msza św. za + męża Józefa, ++ z pokrewieństwa ( int. Bronder Aniela).

 

Wtorek 14.10. 2003 r.

           6.30. Msza św. za ++ rodziców Batel i Cichoń i + córkę Genowefę Batel.

         18.00. Msza św. za + Waltraudę Fabisz, jej rodziców Elżbietę i Franciszka Dlugosz, ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Chudalla , ++ dziadków Łucję i Piotra Fabisz i ++ z pokrewieństwa- różaniec.

S.B. 18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

Środa 15.10. 2003r. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.

           6.30. Msza św. za + męża Herberta Halupczok, ++ rodziców Halupczok i Malek (int. Halupczok Maria).

         18.00. Msza św. za + Elżbietę, Pawła i Jadwigę Klimek - różaniec.

S.B. 18.00. Msza św. za spokój dusz zmarłych z rodzin Kłos, Anczurowskich, Kasprzak-Dżyberti, Moskal (int. Moskal) - różaniec.

Lędz.18.15.Nabożeństwo różańcowe - Msza św. za ++ rodziców Wiesiołek i Sopa.

 

Czwartek 16.10. 2003 r. Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – głównej patronki Śląska.

25 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

           6.30. Msza św. w int. Ojca Świętego Jana Pawła II w rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.

         18.00. Msza św. za ++ Wincentego i Elżbietę Woszek, + męża Ericha ( int. Micheń Helga) - różaniec.

S.B.18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe - Msza św. do M.B.  z podz. i z prośbą o dalszą opiekę (int. Kiwus Hubert).

 

Piątek 17.10. 2003 r. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

           6.30. Msza św. za ++ rodziców Jana i Klarę Spyra, ojca Józefa Król, ++ dziadków i pokrew. ( int. Spyra Reinhold).

         18.00. Msza św. za + żonę Hildegardę Kwosek- różaniec.

S.B. 18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

Sobota 18.10. 2003 r. Święto św. Łukasza Ewangelisty.

           6.30. Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i za + męża Gerarda ( int. Buhl Jadwiga).

         18.00. Msza św. za + męża Heinza, ++ rodziców Jaksy, ++ szwagrów, + ojca ( int. Jaksy Barbara) – różaniec.

Lędz.17.00. Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą ( int. Rajtor) – różaniec.

 S.B. 18.00. Msza św. niedzielna: w int. czcicieli różańca świętego – różaniec.

 

Niedziela 19.10. 2003 r. XXIX Niedziela Zwykła – Kolekta przeznaczona na misje.

          7.30. Msza św. za + Łucję Malek.

          9.00. Msza św. w jęz. niem: do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Bronder Paweł).

        10.45. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 50 rocznicy ślubu Edeltraudy i Konrada Malek.

Lędz. 8.30. Msza św. za + Józefa Hyla w I rocznicę śmierci.

S.B 9.30. Msza św. w int. parafian.

 

OGŁOSZENIA:

 

    W czwartek 16.10. przypada 25 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, z tej okazji o godz. 17.15. odezwą się dzwony wszystkich kościołów w Polsce, aby uczcić jubileusz ćwierćwiecza pontyfikatu papieża.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Wiele łask, oraz Błogosławieństwa Bożego w Nowym Tygodniu.

 

Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61