NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-10-05                           Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

Dzień Papieski -12 października

        Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra. Obchody przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i w wymiarze solidarności. Szczególny nacisk położony jest na propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz rozszerzanie wiedzy o jego pontyfikacie. Jest to dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym i szczególnej modlitwy w jego intencji. Wymiar artystyczny realizowany jest poprzez koncerty, uroczystości organizowane w całym kraju, których zwieńczeniem jest koncert galowy Dnia Papieskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wymiar konkretnej solidarności stanowi zbiórka pieniędzy, która wspiera fundusz stypendialny Fundacji – a w ten sposób budowę „żywego pomnika” Jana Pawła II.

 

Program stypendialny
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

        Program ten polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i  jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację. W ten sposób Fundacja pragnie przyczynić się nie tylko do wyrównywania szans edukacyjnych i wymazywania „białych plam” z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski, lecz również pracować dla budowania kapitału intelektualnego, dla tworzenia chrześcijańskich elit, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w perspektywie rychłej integracji ze strukturami europejskimi.

        Obecnie programem stypendialnym objętych jest  1127 stypendystów  w 37 diecezjach na terenie całej Polski. Wielu z nich kończy w tym roku naukę w gimnazjach i będzie ją kontynuowało w szkołach licealnych.

 

Pozdrowienie Ojca Świętego Jana Pawła II
z okazji Dnia Papieskiego

        Serdecznie pozdrawiam Kościół w Polsce i wszystkich moich Rodaków. Dziękuję za życzliwość tym, którzy w bliskości kolejnej rocznicy mojego pontyfikatu włączają się w obchody tak zwanego „Dnia Papieskiego”. Wierzę, że różnorakie celebracje religijne i wydarzenia artystyczne, jakie odbywają się w tym dniu, przyczynią się do głębszego poznania Ewangelii, nauczania Kościoła i więzi, jakie w całej naszej historii łączą wartości religijne i kulturowe.

        Cieszę się, że dzięki inicjatywie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w tym dniu pozyskiwane są środki na wspieranie uboższej młodzieży przez stypendia naukowe, które pomogą jej lepiej przygotować się do zadań, jakie ją czekają w dorosłym życiu. Rzeczywiście jest to "dzieło", które należy wspierać, dla dobra całego narodu.

 

Porządek nabożeństw

od 6.10. do 12.10. 2003 r.

 

    Dziś o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe, w Lędzinach nabożeństwo różańcowe o godz. 14.00, w Suchym Borze nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00.

Poniedziałek 6.10. 2003

          6.30. Msza św. za + męża Józefa Zmuda, ++ rodz. Gawlik i Zmuda, + brata i za ++ z pokrewieństwa

         18.00. Nabożeństwo różańcowe.

  S.B.18.00. Msza św. za ++ rodziców Maly i Cichoń i za ++ z pokrewieństwa - różaniec.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe - Msza św. / odprawi O. Norbert Kiwus/.

 

Wtorek 7.10. 2003 - Wspomnienie Najświętszej Maryi Różańcowej

           6.30. Msza św. za ++ rodziców z obu stron, ++ Pawła i Marię Buhl ( int. Wodarz).

         18.00. Nabożeństwo różańcowe.

  S.B.18.00. Msza św. za + Franciszka Lempa – różaniec.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe

 

Środa 8.10. 2003 r.

          6.30. Msza św. do B. Op. i M.B. Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże ( int. Malek Paweł).

         18.00. Nabożeństwo różańcowe 

  S.B.18.00. Nabożeństwo różańcowe

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe - Msza św. za ++ rodziców Annę i Antoniego Ledwig.

 

Czwartek 9.10. 2003 r. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka – biskupa

          6.30. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże (int. Duda Paweł).

        18.00. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże (int. Kowalczyk Krzysztof) – różaniec.

S.B. 18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

Piątek 10.10. 2003 r.

           6.30. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże, oraz o wszelkie potrzebne łaski w rodzinie Anny i Benedykta Micheń.

         18.00. Nabożeństwo różańcowe.

S.B.18.00. Nabożeństwo różańcowe.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe - Msza św. za + męża i rodziców Wiesiołek i Neubert i ++ z pokrew.

 

Sobota 11.10. 2003 r.

           6.30. Msza św. za ++ rodziców Zmuda i Ciasto, ++ z pokrewieństwa i + brata.

         18.00. Msza św. do M.B. Różańcowej z podz. i z prośbą o dalszą opiekę i za + matkę Dorotę Sterczyk, + dziadka Józefa Bewko i za ++ z pokrewieństwa - różaniec.

Lędz.17.00. Nabożeństwo różańcowe.

S.B.18.00. Msza św. za + Jadwigę Nawarecką, oraz za dusze ++ rodziców z obu stron - różaniec.

 

Niedziela 12.10. 2003 r. XXVIII Niedziela Zwykła w roku liturgicznym./Kolekta na Caritas/

           7.30. Msza św. za ++ rodziców, oraz ++ 4 braci ( int. Duda Weronika).

           9.00. Msza św. w jęz. niem. do B.Op. z podz. i z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże ( int. Kała).

         10.45. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze ( int. Glonek).

 Lędz. 8.30. Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze ( int. Duda Leon).

 S.B. 9.30. Msza św. za ++ z rodziny Czudaj i Czech ( int. Czudaj).

 

OGŁOSZENIA:

 

1. W najbliższą niedzielę  12 października w całym kraju będzie obchodzony Dzień papieski..., który corocznie obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na następcę św. Piotra, zachęcamy do szczególnej modlitwy za Ojca św.... Przed kościołem będzie zbiórka do specjalnych puszek na tzw. Fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, więcej informacji na pierwszej stronie naszej parafialnej gazetki....

2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy Wielu Łask Bożych w nowym tygodniu.

 

Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61