NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-10-24                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

(25 X – 31 X 2004)

Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe wszystkich parafian, po nabożeństwie nauka rekolekcyjna dla małżonków. W kościołach filialnych dziś nabożeństwa różańcowego nie będzie.

 

PONIEDZIAŁEK 25.10. 2004 r. II DZIEŃ REKOLEKCJI

         6.30.Msza św. za + Maksymiliana Wojtas, ++ rodziców Malik, ++ rodziców Wojtas i Pikos, + siostrę

                + brata ++ z pokrewieństwa (int. Pikos Wilibald).

         9.30.Spowiedź święta dla uczniów klasy III i IV

       10.00.Msza św. z nauką rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej

       18.00.Nabożeństwo różańcowe

       18.30.Msza św. dziękczynna do M.B. Różańcowej z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze

                w pewnej intencji.

       19.30.Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Lędz 17.00.Msza św. w int. parafian/ po mszy św. odmawiamy różaniec/

S.B. 17.15.Nabożeństwo różańcowe

 S.B.17.45.Msza św. z nauką ogólną: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą

                o dalszą opiekę, zdrowie i Błog. Boże w pewnej intencji.

WTOREK 26.10. 2004 r. III DZIEŃ REKOLEKCJI – DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

         6.30.Msza św. z nauką ogólną: za ++ rodziców Kowalczyk (int. Kowalczyk Krystof).

         9.30.Spowiedź święta dla uczniów klasy V

       10.00.Msza św. z nauką rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej.

       16.00 – 18.00. Spowiedź święta

       18.00.Nabożeństwo różańcowe

       18.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą

                o dalsze (int. Fabisz Manfred).

       19.30.Nauka rekolekcyjna stanowa dla niewiast

Lędz.15.30. - 17.00 Spowiedź święta

Lędz.17.00.Msza św. z nauką rekolekcyjną: za + męża, zięcia, szwagra, ++ rodziców z obu stron

                (int. Fronia Hildegarda).

S.B.  15.30 - 17.15 Spowiedź święta

S.B.  17.15. Nabożeństwo różańcowe

S.B.  17.45. Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: w rocznicę śmierci naszego syna  śp. Ireneusza Wójcik

                  rodziców z obu stron, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 27.10. 2004 r. IV DZIEŃ REKOLEKCJI

         6.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: za ++ rodziców Kornek i ++ z pokrewieństwa.

         9.30.Spowiedź święta dla klasy VI

       10.00.Nabożeństwo różańcowe wraz z nauka rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej

       18.00.Nabożeństwo różańcowe

       18.30.Msza św. z nauka rekolekcyjną ogólną: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą

                o dalsze (int. Glensk)

       19.30.Nauka rekolekcyjna stanowa dla mężczyzn

Lędz 17.00.Msza św. z nauką rekolekcyjną: do B. Op. z podz. i z prośbą o dalsza opiekę ( int. Krawczyk).

S.B. 17.15.Nabożeństwo różańcowe

S.B. 17.45.Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą

                o zdrowie i Błog. Boże (int. Micheń Józef).

 

CZWARTEK 28.10.2004 r. DZIEŃ REKOLEKCJI DLA  LUDZI CHORYCH.

         6.30.Msza św. za ++ rodziców Cebula, Koniecko, Spyra, ++ z pokrewieństwa.

         9.00.Msza św. w int. ludzi chorych i osób starszych naszej parafii / z udzielaniem Sakramentu Chorych/

                 / po mszy św. odwiedzenie chorych, tych którzy nie mogli być w kościele przez ks. rekolekcjonistę/

       17.30.Nabożeństwo różańcowe.

S.B. 17.30.Różaniec / odmawiamy bez kapłana/

Lędz.18.00.Rózaniec / odmawiamy bez kapłana/

 PIĄTEK 29.10. 2004 r.

         6.30.Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże w rodzinie w pewnej intencji.

       17.30.Nabożeństwo różańcowe i Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą

                opiekę i za ++ ojców (int. Sordoń Rudolf).

 S.B.17.30.Nabożeństwo różańcowe.

 Lędz18.00.Nabożeństwo różańcowe i Msza św.za + Franciszka Prochota w I rocznicę śmierci.

SOBOTA 30.10. 2004 r.

         6.30.Msza św. za + męża, rodziców Buhl, ++ z pokrewieństwa Buhl i Bednorz, ++ braci (int. Grzesik).

       17.30.Nabożeństwo różańcowe i Msza św. za ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa Bewko i Sterczyk.

 Lędz16.30.Msza św. za + Annę Wieszołek i ++ z pokrewieństwa Wieszołek i Wilczek (int. Mrocheń) – różaniec 

 S.B.17.30.Nabożeństwo różańcowe i Msza św. w III rocznicę śmierci Janiny Trybulskiej i 30 dzień po śmierci

                ojca Franciszka (int. Jabłońska).

NIEDZIELA 31.10. 2004 r. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA W ROKU KOŚCIELNYM.

         7.30.Msza św. za ++ rodziców Pasoń, + ojca i brata Piusa Mańczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące

                (int. Pasoń Jan).

         9.00. Msza św. w jęz. niem: za ++ rodziców Orlik i Duda, ++ braci i siostrę, oraz z prośbą  o zdrowie

                 i błog. Boże (int. Duda Józef).

       10.45.Msza św. w int. parafian.

Lędz. 8.30.Msza św. za ++ rodziców Gondro i Gebauer (int. Gondro).

 S.B.  9.30.Msza św. w int. parafian.

OGŁOSZENIA:

Witamy w naszej parafii Rekolekcjonistę Ks. Prałata Edmunda Podzielnego – proboszcza parafii katedralnej w Opolu. Zachęcamy do licznego udziału w naukach rekolekcyjnych. Pamiętajmy o spowiedzi świętej rekolekcyjnej. Szczegółowy plan spowiedzi w ogłoszeniach parafialnych. Okazja do Sakramentu pokuty także przed każdą Mszą św. Niech czas rekolekcji będzie czasem odnowy, przemiany naszego życia na lepsze.

Rekolekcje zasadniczo kończymy w środę, jednak w czwartek zapraszamy wszystkich chorych i osoby starsze na godz. 9.00 na Mszę św. rekolekcyjną dla nich. Prosimy rodziny, sąsiadów o przywiezienie tych osób do kościoła. Chorych, którzy z różnych powodów nie będą mogli być na Mszy św. odwiedzi Ks. Rekolekcjonista w domach, proszę ich zgłosić u Ks. Wikarego.

Kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty na zakończenie rekolekcji będzie w środę na wszystkich Mszach świętych.

Ze względu na konieczność przekrycia części dachu plebanii, który coraz mocniej przecieka, prosimy (jeżeli ktoś z parafian posiada dachówkę z rozbiórki, taką samą jak na plebanii i chciałby ją odstąpić - ok. 500 sztuk), aby zgłosił to na plebanii. Już dziś za wszelką pomoc składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEGO CZASU PRZEŻYCIA REKOLEKCJI ŚWIĘTYCH!

Strona główna • W górę