NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-08-22                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

(22 sierpnia  – 5 Września 2004)

 

Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy parafian i gości na nieszpory odpustowe.

PONIEDZIAŁEK 23.08. 2004 r.

6.30   Msza św. za zalecanych w dzień odpustu parafialnego

Lędz. 18.00 Msza św. za + męża, ++ rodziców z obu stron, oraz ++ z pokrewieństwa

(int. Labusz)

S.B.   18.00 Msza św. z podz. za wszystkie dobro, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże

         Błogosł. w int. rodziny Kurek

WTOREK 24.08. 2004 r . Święto Św. Bartłomieja - Apostoła

6.30   Msza św. za ++ rodziców z obu stron, + męża, ++ z pokrewieństwa Panic

i Cader

ŚRODA 25.08. 2004 r.

6.30   Msza św. za ++ rodziców i ++ trzech braci (int. Duda Weronika)

Lędz. 18.00 Msza św. za ++ rodziców Mróz i Bialecki (int. Mróz)

CZWARTEK  26.08. 2004 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

6.30   Msza św. za ++ rodziców Elżbietę i Jerzego Giza, + teścia Jerzego Sordoń oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Sordoń)

Lędz. 18.00 Msza św. za + męża Józefa Rajtor, jego ++ rodziców siostry i braci

(int. Rajtor Klara)

S.B.   18.00 Msza św. z podziękowaniem za szczęśliwy powrót rodziców i uproszenie łask

dla  całej rodziny (int. Moskal)

PIĄTEK  27.08. 2004 r. Wspomnienie św. Moniki

6.30   Msza św. do. B. Op. z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze

z okazji 93 rocznicy urodzin Róży Orlik

SOBOTA 28.08. 2004 r. Wspomnienie św. Augustyna – biskupa i doktora Kościoła

         6.30   Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą (int. Zmuda Piotr)

S.B.   18.00 Msza św. za + brata Wernera Maly (int. Wieszołek Helena)

NIEDZIELA 29.08. 2004 r. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA W ROKU KOŚCIELNYM

/odpust ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Grodźcu – suma odpustowa o godz. 11.00/

7.30   Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże, oraz o wszelkie potrzebne łaski oraz za ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa (int. Okoń Alfons)

10.45 Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o zdrowie w rodzinach w pewnej intencji.

Lędz. 8.30   Msza św. do B. Op. z podziękowaniem i z prośbą o dalszą opiekę, oraz za ++ rodziców Błaszczyk i Kochanek (int. Błaszczyk)

S.B.   9.30   Msza św. w int. Parafian

 

OGŁOSZENIA:

1.    Bóg zapłać składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania naszego odpustu parafialnego. Bóg zapłać ks. Piotrowi Kuc za przewodniczenie uroczystościom odpustowym i wygłoszone do nas Słowo Boże. Serdeczne Bóg zapłać: księżom diakonom za asystę i wszelką pomoc w czasie mszy św., siostrom zakonnym za udekorowanie kościoła i groty, ministrantom, mariankom, mężczyznom, którzy nieśli baldachim, orkiestrze... WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO BÓG ZAPŁAĆ!

2.    Można jeszcze zapisywać się na pielgrzymkę na Górę św. Anny w dniach 27.08 i 28.08.

Wyjazd autobusu w piątek o godz. 9.00 przyjazd w godzinach popołudniowych

Wyjazd autobusu w sobotę o godz. 10.00 przyjazd w godzinach wieczornych

3.    Składamy Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na remont wieży naszego kościoła w ubiegłym tygodniu.

 

Zapowiedzi:

Ireneusz Myk z Chrząstowic i Danuta Jakubowska z par. Przem. Pańskiego – Opole zap. III

Rafał Cebula z Chrząstowic i Renata Blaut z Raszowej  zap.II

Dariusz Bac z Chrząstowic i Magdalena Ekert z Chrząstowic zap. II

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

od 30.08. do 05.09. 2004

        Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory niedzielne. Serdecznie zapraszamy.

PONIEDZIAŁEK 30.08. 2004 r.

6.30     Msza św. za ++ starzyków, ++ 2 synów i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Golom

         Matylda)

15.00   Spowiedź święta przed rozpoczęciem roku szkolnego /klasy II –IV/

15.30  Spowiedź święta /klasy V –VI/

16.00  Spowiedź święta dla młodzieży gimnazjalnej

17.00   Spowiedź święta dla młodzieży szkół średnich

18.00   Msza św. do M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie (int. Pluta)

S.B.     18.00  Msza św. za ++ rodziców Melcer i Halupczok, + brata Gintra i za ++ z rodzin Giza

i Scholla

WTOREK 31.09. 2004 r.

6.30     Msza św. za ++ rodziców Woszek i Zmuda (int. Woszek Ginter)

18.00  Msza św. do B. Op. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę (int. Gryc

         Waldemar)

Lędz.   15.00 – 16.00 Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży

Lędz.   18.00  Msza św. za + Agnieszkę Sowiecki, + Henryka i ++ z pokrewieństwa

S.B.     16.00 – 17.30 Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży

ŚRODA 01.09. 2004 r. Wspomnienie bł. Bronisławy /Rozpoczęcie roku szkolnego/

6.30    Msza św. za + Wiktora Bronder

9.00     Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w int. dzieci naszej szkoły

Lędz.   18.00  Msza św. do Anioła Stróża za roczne dziecko Julię Szulc

CZWARTEK 02. 09. 2004 r.

6.30     Msza św. do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze (int. Kokot Maria)

Lędz.   18.00   Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże (int. Kuczyński)

S.B.     18.00   Msza św. z okazji rocznicy ślubu z prośbą o błog. Boże na dalszą drogę życia

PIĄTEK 03.09. 2004 r. Piątek Serca Jezusowego

6.30     Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli

               /po Mszy św. odwiedziny chorych/

Lędz.   17.30   Spowiedź święta

Lędz.   18.00   Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli

S.B.     17.30   Spowiedź święta

S.B.     18.00   Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli

SOBOTA 04.09. 2004 r.

6.30     Msza św. za ++ rodziców Jończyk, syna Pawła, oraz ++ rodziców Ozimek, + syna

         Norberta (int. Ozimek Ludwig)

S.B.     18.00 Msza św. za + Franciszka Lempa w I rocznicę śmierci

NIEDZIELA 05.09. 2004 r. XXIII Niedziela Zwykła w Roku Kościelnym

                                           /kolekta przeznaczona na Seminarium Duchowne w Opolu/

7.30     Msza św. za ++ rodziców Kowalczyk (int. Kowalczyk Krystof)

9.00     Msza św. w jez. niem: za ++ rodziców Niedworok, Bauersatz i Bednorz

10.45  Msza św. do Anioła Stróża za roczne dziecko Adama Sordoń

Lędz.   8.30     Msza św. za ++ rodziców Staś, + siostrę Marię i szwagra Alojza

S.B.     9.30     Msza św. do M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże w rodzinach i za + Stanisławę (int. Ratużny)

 

OGŁOSZENIA:

1.    Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z Sakramentu pokuty przed rozpoczęciem nowego Roku szkolnego. Plan szczegółowy podany jest w gazetce parafialnej. Dzieci zapraszamy na Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego w środę o godz. 9.00. młodzież gimnazjalna rozpocznie rok szkolny Mszą św. w Dębskiej Kużni o godz. 8.00.

2.    Tegoroczne podziękowanie za żniwa w naszej parafii obchodzone będzie 26 września.

3.    Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża świętego obchodzić będziemy w Suchym Borze 19 września. Suma odpustowa o godz. 11.00

Zapowiedzi:

Rafał Cebula z Chrząstowic i Renata Blaut z Raszowej zap. III

Dariusz Bac z Chrząstowic i Magdalena Ekert z Chrząstowic zap. III

 

Wszystkim parafianom i gościom życzymy wielu łask w nowym tygodniu!

 

Strona główna • W górę