NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-08-15                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

150 lat dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP

    Teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy, "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury, por. Ga 4, 4).

    Dogmat o Niepokalanym Poczęciu przechodził przez trzy stadia: w pierwszym był pośrednio wyznawany w dogmacie o Boskim Macierzyństwie Maryi i Jej najdoskonalszej czystości; w drugim przeszedł przez "stadium zaciemnienia" w Kościele łacińskim; w trzecim został w sposób dojrzalszy rozeznany i ukazany jako prawda objawiona i uroczyście, nieomylnie zdefiniowana.

    Ojcowie Kościoła zwrócili uwagę na różnicę między Ewą a Maryją, uczyli też, że Maryja jest niepokalana, w każdym czasie czysta. Nazywali Ją tą, nad którą grzech nigdy nie zapanował, przenajświętszą, najniewinniejszą w całości świętą, wolną od wszelkiej skazy, świętszą od świętych, czystszą od niebiańskich umysłów, niewinną oraz niepokalaną. Te określenia najstarszych świadków wiary, nosicieli Tradycji apostolskiej pośrednio mówią o niepokalanym poczęciu Maryi. Mówią o wolności od jakiejkolwiek zmazy grzechu, także grzechu pierworodnego. W konsekwencji w VII w. w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim zostało ustanowione święto Poczęcia Maryi.

    Później św. Bernard (+ 1153 r.), a również św. Tomasz a Akwinu (+ 1274 r.) nie potrafili pogodzić niepokalanego poczęcia z dwoma dogmatami: powszechnością grzechu pierworodnego i koniecznością powszechnego odkupienia. Tę trudność, o którą "przewróciły się cedry intelektualnego Libanu", rozwikłał skromny zakonnik-franciszkanin, Jan Duns Szkot (XIII w.). Dlatego nieoficjalnie otrzymał zaszczytny tytuł Doctor Marianus (Doktor Maryjny), a papież Jan Paweł II wpisał go do katalogu błogosławionych. Jan Duns Szkot wykazał, iż nie tylko uwolnienie, ale także ustrzeżenie od grzechu pierworodnego, jak na to wskazuje nauka o niepokalanym poczęciu, należy odnieść do odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. "W ten sposób prawo grzechu pierworodnego nie zostało złamane przez wyższe prawo łaski odkupienia, lecz tylko w jednym przypadku zawieszone, co jest właściwie najdoskonalszym sposobem odkupienia".

    W 1477 r. papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej. Od Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto je obchodzić w całym Kościele.

    Sobór Trydencki w Dekrecie o grzechu pierworodnym (1547 r.) oświadczył, "że nie zamierza obejmować tym dekretem, w którym jest mowa o grzechu pierworodnym, świętej i niepokalanej Bożej Rodzicielki Maryi" (zob. BF VI, 83). Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił w 1854 roku Pius IX bullą Ineffabilis Deus (Niewysłowiony Bóg): "Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć" (zob. BF VI, 89). Już w 1858 r. przyszedł znak z nieba! Maryja odpowiedziała na dogmat w objawieniu danym św. Bernadecie z Lourdes: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". To jest imię Maryi! Z woli Maryi, Lourdes stało się miejscem wielkich cudów. Działa tam Maryja. A szczególnie w Polsce śpiewa się Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Maryi, które z języka łacińskiego przetłumaczył ks. Jakub Wujek z Wągrowca: "Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy". Słowa te są nie tylko wołaniem o pomoc, ale zarazem formą egzorcyzmu.

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

(16 - 22 sierpnia 2004)

 

    Dziś o godz. 15.00 nieszpory niedzielne- serdecznie zapraszamy.

 

PONIEDZIAŁEK  16.08. 2004 r. Wspomnienie św. Rocha

         6.30   Msza św. do św. Rocha w int. mieszkańców Chrząstowic

Lędz.  18.00 Msza św. za wstawiennictwem św. Rocha w int. Parafian z Lędzin

WTOREK 17.08. 2004 r. Uroczystość św. Jacka – głównego patrona metropolii górnoślaskiej

6.30   Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o zdrowie (int.Panek)

Lędz.  18.00 Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę (int. Włodarczyk)

ŚRODA 18.08. 2004 r.

6.30   Msza św. za + męża Jana Loch, + brata Karola, oraz za + siostrę Martę, brata Pawła (int. Loch Zofia)

S.B.    18.00 Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i błog. Boże, oraz o dobry wybór drogi życiowej w pew. int.

CZWARTEK 19.08. 2004 r.

6.30   Msza św. do B. Op. i za + Maksymiliana Wojtas (int. Pikos Wilibald)

18.00 Msza św. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Malek ++ rodziców Moczko i Malek i ++ z pokrewieństwa

PIĄTEK 20.08. 2004 r. Wspomnienie św. Bernarda - opata i doktora Kościoła

6.30   Msza św. za ++ rodziców Grund i Klisz (int. Klisz)

Lędz. 18.00 Msza św. za + Marię Sopa i za ++ z rodziny

SOBOTA 21.08. 2004 r.  Wspomnienie św. Piusa X – papieża

6.30   Msza św. za + Annę Bronder

16.0018.00 Spowiedź święta przed odpustem parafialnym

S.B.    18.00 Msza św. w int. Parafian

NIEDZIELA 22.08. 2004 r. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM

6.30   Msza św. do B. Op. z podz. z odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Loch Józef)

8.00   Msza św. za + Łucję Jończyk i ++ rodziców

         11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN I GOŚCI

         15.00 Nieszpory odpustowe

Lędz. 8.30   Msza św. za ++ Marię i Franciszka Kiwus i za ++ z pokrewieństwa

S.B.    9.30   Msza św. za ++ rodziców, + męża i pokrewieństwo Buhl (int. Maly)

 

OGŁOSZENIA:

1.    W najbliższą niedzielę obchodzimy odpust parafialny. Już dziś zachęcamy wszystkich do jak najlepszego przeżycia tej Uroczystości i prosimy o pomoc w przygotowaniu odpustu:

Nagłośnienia groty, wysprzątania placu kościelnego itd.

Zapraszamy orkiestrę, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich ministrantów, dzieci Maryi. Sumę odpustową odprawi i kazania w ciągu całej niedzieli głosić będzie ks. Piotr Kuc studiujący Prawo Kanoniczne w Rzymie, a przebywający obecnie na wakacjach w swojej rodzinnej parafii w Szemrowicach.

2.    Zalecki - wypominki za naszych zmarłych ofiarowane z racji odpustu można składać do kolekty lub zapisywać z tyłu kościoła u siostry zakonnej.

            

Wszystkim parafianom i gościom życzymy wielu łask w nowym tygodniu!

 

Strona główna • W górę