NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-04-25                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

Synod z młodzieżą

 

We wtorek 13 kwietnia br. odbyła się piąta Sesja Synodu Diecezjalnego. Miała ona miejsce na terenie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i naszego Seminarium Duchowego. Tym razem oprócz licznie zgromadzonych księży mogła brać udział również młodzież. Na specjalne zaproszenie ks. Biskupa udała się także delegacja z naszej parafii na czele z ks. Proboszczem. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Mszą św. w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały. Miała ona bardzo uroczysty charakter, ponieważ przewodniczył jej sam arcybiskup Alfons Nossol z biskupami pomocniczymi. Bardzo licznie zgromadzeni księża oraz młodzież naszej diecezji z wielkim skupieniem wysłuchali Słowa Bożego skierowanego do nas przez ks. Arcybiskupa. W kazaniu Arcybiskup nawiązał do Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus i zwrócił uwagę na to, byśmy mieli „oczy wielkanocne” tak jak oni, gdy poznali zmartwychwstałego Pana. Przypomniał także słowa Ojca św., że młodzież jest przyszłością świata i Kościoła.

Po Mszy św. członkowie Synodu udali się na obrady prowadzone w dwunastu grupach tematycznych, młodzież zaś miała spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim „Resurrexit”. Na początek przemówił do nas ks. arcybiskup Alfons Nossol wyjaśniając właściwy cel naszego przybycia oraz nawiązał do wcześniej wygłoszonego kazania, byśmy umieli patrzeć przez pryzmat świąt wielkanocnych. Następnie duszpasterz młodzieży ks. Marian Saska starał się nam przybliżyć funkcjonowanie całego Synodu oraz jaki jest jego cel. Mogliśmy wyrazić nasze sugestie dotyczące funkcjonowania Kościoła w dzisiejszych czasach. Podczas wspólnej dyskusji staraliśmy się wskazać cechy, jakie powinien mieć współczesny duszpasterz, aby zachęcić młodych ludzi do czynnego udziału w życiu parafii. Mogliśmy również zobaczyć niezwykłe przedstawienie artystyczne wykonane przez młodzież. Była to scenka teatralna przedstawiająca życie rodzinne i nawiązująca do przypowieści o synu marnotrawnym. Na zakończenie odbyło się wspólne nabożeństwo w kościele seminaryjno-akademickim.

 

                                                                                     Marek Jakubczyk i Marcin Solecki

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 od 26. 04. do 02. 05. 2004 r.

 

Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na procesję ku czci św. Marka do Krzyża przy kościele i na nabożeństwo o urodzaje polne.

 

PONIEDZIAŁEK 26.04. 2004 r.

06.30  Msza św. za ++ rodziców Zofię i Pawła Malek, ++ z pokrewieństwa.

Lędz.   18.00   Msza św. za + męża, rodziców z obu stron, szwagra i dziadków (int. Labusz).

S.B.     18.00 Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszystkie odebrane łaski z prośbą o dalsze

zdrowie i błog. Boże, oraz za + żonę Zofię i + syna Waldemara (int. Cichoń Jerzy).

 

WTOREK 27. 04. 2004 r.

06.30   Msza św. za + Jana Panic i dusze w czyśćcu cierpiące.

Lędz.   18.00   Msza św. za + męża Rigoberta Kornek, ++ teściów, pokrewieństwo.

 

ŚRODA 28. 04. 2004 r.

06.30   Msza św. za ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa (int. Cichoń Klara).

S.B.     10.30 Ślub: Kurc Sylwia - Klama Andrzej

S.B.     18.00 Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze

zdrowie i błog. Boże (int. Jakubczyk).

 

CZWARTEK 29.04. 2004 r. św. Katarzyny Sieneńskiej – dziewicy i doktora kościoła.

06.30  Msza św. za ++ rodziców, + ojca, ++ braci i pokrewieństwo.

18.00   Msza św. za + męża i ojca (int. Jaksy Barbara)

 

PIĄTEK 30.01. 2004 r.

06.30   Msza św. za + męża Eryka, ++ rodziców Bajer i Jończyk (int. Jończyk Łucja).

Lędz.   18.00   Msza św. za + matkę w pewnej intencji.

 

SOBOTA 01.05. 2004r. POCZĄTEK NABOŻEŃSTW MAJOWYCH

06.30   Msza św. za ++ Huberta i Hildegardę Buhl.

16.00   Spowiedź święta dla dzieci I Komunijnych.

18.00   Nabożeństwo majowe.

Lędz.   17.00   Nabożeństwo majowe.

S.B.     18.00   Msza św. za ++ rodziców Annę i Józefa Zdeb – nabożeństwo majowe.

 

NIEDZIELA 02.05. 2004 r. - Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii.

07.30   Msza św. za ++ rodziców Kansy, + Konstantego Rajtor (int, Kansy).

10.00   Procesja do  kościoła z placu plebani z dziećmi I komunijnymi i uroczysta Msza św. w int. dzieci I komunijnych. 

Lędz.   08.30   Msza św. za ++ rodziców Kopik, + siostrę Marię i brata Huberta.

S.B.     09.30   Msza św. do św. Floriana w int. strażaków Suchego Boru.

 

OGŁOSZENIA:

 

1.    Zbliza się miesiąc maj. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa majowe. Chciejmy modlitwą uczcić Matkę Najświętszą.

2.    Zbliża się dzień I Komunii Świętej, pamiętajmy w tym tygodniu w naszych modlitwach o dzieciach, które przyjmą Pana Jezusa po raz pierwszy do swoich serc. Zapraszamy wszystkich parafian na tę wielką uroczystość do naszego kościoła w najbliższą niedzielę o godz. 10.00.

 

Strona główna • W górę