NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-04-18                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

        Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej – usłyszała od Pana siostra Faustyna, gdy rozpaczała nad niedostatecznie pięknym przedstawieniem Boskiego oblicza.

        Dnia 22 lutego 1931 r. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela. Tak opisała to w swoim Dzienniczku: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i wielką radością. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy naszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. (...) Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia.

 

ROZWAŻANIA O DEKALOGU

 

NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

 

Pierwsze przykazanie rozpoczyna całą serię wymogów zapewniających człowiekowi życie. Wymogi te nie mogą być rozumiane jako ograniczenie wolności człowieka, lecz jako możliwości, które otwierają na rzetelne i głębokie poznanie Boga. Poznanie to osiąga człowiek przez właściwe życie. W prawidłowym życiu człowiek odnajduje takie przymioty Boga jak miłość, miłosierdzie, sprawiedliwość. Człowiek jest Powołany, aby te przymioty realizować w codziennym życiu, słowem, by Boga naśladować, do Niego się upodabniać.

W czasach współczesnych wierzący w Boga coraz mniej się Go boją wolą wierzyć, że jest On przede wszystkim Miłością. Bóg w swej naturze jest miłosierny i sprawiedliwy zarazem.

Wiara, to przeświadczenie co do istnienia Boga, ale przede wszystkim zaufanie i zawierzenie Bogu, przylgnięcie do Boga, bycie z Nim w głębokiej zażyłości.

Największe niebezpieczeństwo jest wówczas, gdy człowiek jest zupełnie obojętny na Boga i wartości religijne. Jednym z przejawów tej obojętności jest poddanie w wątpliwość sensu wszystkiego, stawianie rozmaitych opinii na jednym poziomie, twierdzenie, że wszyscy mają rację.

Wobec kogo rozgrywam swoje życie? Wobec siebie, wobec innych, czy wobec Boga? Żyć wobec Boga to znaczy żyć w świadomości, że On jest Tym, który posiada moc ostatecznego osądzenia mnie. Życie przed Bogiem oznacza mieć świadomość tego, iż zostałem sobie podarowany. Jeśli to Bóg powołuje mnie do życia, to On jeden zna prawdziwe moje „ja”. Zatem tylko Bogu mogę z całą ufnością i bez lęku zawierzyć osąd siebie.

Żyć wobec Boga to żyć wobec swego prawdziwego „ja”. Być sobą mogę być tylko wobec Boga. On jeden zna mnie bardziej niż ja sam siebie poznałem. To On nazwał mnie moim własnym jedynym imieniem. Odkryć to imię i wedle niego żyć, to żyć przed Bogiem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Urszula Tistek

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 od 19.04. do 25.04. 2004 r.

 

        Dziś o 15.00 nieszpory niedzielne - serdecznie wszystkich zapraszamy do kościoła parafialnego.

 

PONIEDZIAŁEK 19.04. 2004 r.

              6.30 Msza św. za ++ rodziców Fikus i Wyrwol, ++ siostry (int. Wyrwol).

            18.00 Msza św. do B. Op. z prośbą w pewnej intencji (int. Sowa).

S.B.     18.00 Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i za + ojca w pew int.

 

WTOREK 20.04. 2004 r.

              6.30 Msza św. za ++ Ignacego i Genowefę Buhl, + teścia Jerzego Mocia.

18.00 Msza św. za ++ rodziców Lipok, ++ z pokrewieństwa Rozek i Kasperek (int. Lipok)

S.B.     18.00 Msza św. za ++ rodziców Gajda i Ratużny.

 

ŚRODA 21.04. 2004 r.

              6.30 Msza św. za + syna Joachima Glensk.

18.00 Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu: za ++ kapłanów

 

CZWARTEK 22.04. 2004 r.

6.30 Msza św. za + Marię Wyszyński i o zdrowie i Błog. Boże w rodzinie Wyszyńskich.

18.00 Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę i za + męża Józefa Zmuda.

S.B.     18.00 Msza św. za + Romana Kamler.

 

PIĄTEK 23.04. 2004 r. Uroczystość św. Wojciecha Bp i Męczennika .

              6.30 Msza św. za + męża, rodziców z obu stron, pokrewieństwo (int. Pietsch).

            17.00 /wyjatkowo/ Msza św. za + Adelajdę Jończyk (int. Józef Jończyk).

S.B.     18.00 Msza św. za ++ dziadków Zofię i Andrzeja Kraj w 35 rocznicę śmierci dziadka Andrzeja.

 

SOBOTA 24.04. 2004 r.

6.30 Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o zdrowie i za ++ rodziców (int. Micheń Antoni).

            15.00 Chrzest dziecka (Glonek).

S.B      18.00 Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny Rudolf.

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.04. 2004 r. - Kolekta przeznaczona na potrzeby parafii

  7.30 Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. w int. rodziców i dzieci które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej. /po Mszy św. krótkie spotkanie dla rodziców/

            10.45 Msza św. za + męża Pawła Jończyk, ++ rodziców i + brata.

Lędz.         8.30 Msza św. za ++ rodziców (int. Janik).

S.B.           9.30 Msza św. dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i błog. Boże dla siebie i rodziny (int. Zoszak Władysław).

 

OGŁOSZENIA:

 

1.    W najbliższą środę jak już informowaliśmy tydzień temu, odbędzie się w naszej parafii tzw. konwent wielkanocny, czyli msza św. za zmarłych kapłanów z udziałem księży pracujących w naszym dekanacie. Jeszcze raz zapraszamy na tę Mszę św. wszystkich parafian, scholę parafialną, wszystkich ministrantów oraz dzieci Maryi.

2.    Zbliża się pierwsza Komunia św. Zapraszamy na Mszę św. w najbliższą niedzielę o godz. 7.30 do Chrząstowic wszystkich rodziców wraz z dziećmi. Po Mszy św. na krótkie spotkanie organizacyjne w kościele.

3.    W piątek 23.04 wyruszamy na parafialną pielgrzymkę do Zakopanego, Ludżmierza i okolic. Wyjazd o godz. 8.20 rano sprzed kościoła w Suchym Borze, przyjazd w sobotę w godzinach wieczornych.

 

Strona główna • W górę