NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2004-01-04                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

   

List Episkopatu Polski

na temat przykazań kościelnych

(część 2)

 

                Pierwsze przykazanie kościelne mówi o świętach nakazanych. W ciągu wieków zmieniała się ich liczba. Wierni w różnych krajach obchodzą ich mniej lub więcej. W niektórych krajach pewne święta zostały za zgodą Stolicy Apostolskiej przeniesione na niedzielę. W Polsce w okresie komunizmu niektóre święta nakazane stały się dniami pracy. Mówiło się o tak zwanych świętach zniesionych. Powodowało to u wiernych wątpliwości sumienia, a praca w te dni niejednokrotnie wręcz uniemożliwiała świętowanie wielkich wydarzeń zbawczych. Dlatego Biskupi polscy kierując się przepisami liturgicznymi Kościoła i mając na uwadze dobro duchowe wiernych postanowili prosić Stolicę Apostolską o przeniesienie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na 7. niedzielę Wielkanocy oraz o to, by ze względu na dni robocze świętami nakazanymi nie były w Polsce: uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, uroczystość świętego Józefa oraz uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 4 marca 2003 r. wydała dla Polski dekret pozwalający na wspomniane zmiany, zaś Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu 12 marca 2003 r. postanowiło, by te zmiany obowiązywały od 30. listopada tego roku. Jedynym świętem nakazanym obchodzonym w dniu pracy pozostaje uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Biskupi wyrażają nadzieję, że nadejdzie taki czas, kiedy to ważne święto stanie się dniem wolnym od pracy.

                Po uwzględnieniu omówionych zmian, świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

                Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii.

                Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej. Drugie i trzecie przykazanie kościelne mówią o minimum życia sakramentalnego katolików, jakimi są spowiedź raz w roku i Komunia św. w okresie wielkanocnym.

 

4. Dni i okresy pokuty

                Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi czwarte przykazanie kościelne. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. postanawia: „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów” (kan. 1249). Ten sam kodeks stwierdza: „W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu” (kan. 1250). Według kan. 1251 „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Zachęcamy też, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce. Przypominamy też, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu. Przypominamy w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu.

                Piąte przykazanie kościelne przypomina, by troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Dziękujemy wiernym za zrozumienie tych potrzeb i za ofiary składane na potrzeby Kościoła.

                Wyjaśniając obecne stanowisko w sprawie przykazań kościelnych mamy nadzieję, że przyczyni się to do większej przejrzystości, a w konsekwencji do kształtowania spokoju sumienia, który niejednokrotnie zakłócały pytania o przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność na Eucharystii w dni, w które obowiązuje praca zawodowa. Niech te zmiany zmobilizują naszą wiarę, która pozwoli nam na kształtowanie pogłębionego życia religijnego i budowanie lepszej przyszłości oraz przeżywanie świąt chrześcijańskich w duchu prawdziwej, głębokiej radości.

                Na przeżywanie tajemnic Chrystusa w nowym roku liturgicznym, w którym mamy starać się lepiej naśladować naszego Zbawiciela, z serca wszystkim błogosławimy.

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 324. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

 

Warszawa, dnia 21 października 2003 r.

 

Porządek nabożeństw

od 05.01.2004 R. do 11.01.2004 r.

        Dziś, z powodu kolędy, nabożeństwa popołudniowego nie będzie.

 

PONIEDZIAŁEK 05.01.2003 r.

          7.00. Msza św. do M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże dziękując za wszystkie łaski otrzymane z okazji 80 rocznicy urodzin w pewnej intencji.

WTOREK 06.01. 2003 r. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

          7.00. Msza św. za ++ rodziców, braci i pokrewieństwo (int. Duda Józef).

          9.00. Msza św. za + męża, ++ rodziców Jaksy, ++ z pokrewieństwa (int. Jaksy Barbara).

        18.00. Msza św. za ++ Marię i Jadwigę Pasoń.

Lędz.17.00. Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o zdrowie i Błog. Boże (int. Hyla Małgorzata). 

S.B. 18.00. Msza św. w int parafian o zdrowie i Błog. Boże.

ŚRODA 07.01. 2003 r.

          7.00. Msza św.  za ++ rodziców Okoń i Klimek (int. Klimek Antoni).

        16.00. Msza św. szkolna dla dzieci: za + siostrę w pewnej intencji.

CZWARTEK 08.01. 2003 r.

            7.00. Msza św. za ++ rodziców z obu stron, + siostrę Edeltraudę (int. Kochanek).

        17.00. Msza św. za + matkę Janinę Musioł w 30 dzień po śmierci (int. Micheń Anna).

PIĄTEK 09.01. 2003 r.

         7.00. Msza św. za ++ rodziców Lempik i Malek,+ Jadwigę Malik (int. Malek Konrad).

SOBOTA 10.01. 2003 r.

          7.00. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże (int. Ansgar Wiesiołek).

S.B. 17.00. Msza św. za + Bolesława Niezgoda.

NIEDZIELA 11.01. 2003 r. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.

          7.30. Msza św. za ++ rodziców Jończyk, syna Pawła, oraz za ++ rodziców Ozimek i syna Norberta.

          9.00. Msza św. w jez. niem: za ++ rodziców Twardawski, ++ z pokrew. Mika i Twardawski (int. Twardawski Hubert).

        10.45. Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Malek Rajmund).

Lędz. 8.30. Msza św. za + męża, zięcia, szwagra, ++ rodziców z obu stron (int. Fronia Hildegarda).

S.B. 9.30. Msza św. za ++ rodziców Nawareckich

 

OGŁOSZENIA:

        W sobotę rozpoczynamy odwiedziny kolędowe w Lędzinach. Przypominamy porządek kolędy:

Sobota godz. 10.00 ulica Ozimska /strona kościoła/ oraz ulica Szkolna, Kopernika

Niedziela godz. 13.00. ulica Ozimska /przeciwna strona  kościoła/ oraz ul. Dworcowa. Rozpoczęcie w obydwa dni jednocześnie z dwóch stron.

W przyszłą niedzielę  11.01. 2003 r. kolekta kolędowa.

 

Wszystkim parafianom i gościom życzymy wielu łask Bożych w nadchodzącym tygodniu!

 

Strona główna • W górę