NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-12-14                                Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

                                                    

List Episkopatu Polski

na temat przykazań kościelnych

(część 1)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

        Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza nr 39).

        W Ewangelii Chrystus Pan wzywa swych uczniów do modlitwy i czuwania. Świętowanie jest czasem szczególnej modlitwy Jego uczniów, a przestrzeganie dni i okresów pokuty wyrazem ich czuwania.

 

1. Świętowanie

        Adwentem zaczynamy kolejny rok świętowania misterium Chrystusa. Autentyczna wiara domaga się wyznawania, manifestowania, a to wyraża się w obchodzeniu świąt. Święta chrześcijańskie są duchowym odnowieniem historii Jezusa Chrystusa w Jego wyznawcach. Przypominają one wiernym wydarzenia historii zbawienia i przez to mają się oni stawać bardziej podobnymi do Chrystusa, mają bardziej podobać się Bogu, mają być lepszymi i świętszymi.

Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II uchwalona przed 40 laty podkreśla: „Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek uroczyście celebrować zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez uświęcone wspominanie w określone dni całego roku. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku zmartwychwstanie razem z Jego błogosławioną męką czci w największą uroczystość Paschy” (KL 102). Dokument ten mówi także o obchodzeniu innych świąt.

        Wyznawcy Chrystusa od początku gromadzą się w niedzielę na cotygodniowe świętowanie zmartwychwstania Pańskiego. Jest to ich najstarszy dzień świąteczny. Jedną z niedziel obchodzą jako Wielkanoc, czyli doroczne świętowanie Paschy Chrystusa. Poza dniami upamiętniającymi zmartwychwstanie Pańskie wierni obchodzą takie uroczystości, jak Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, a także święta ku czci Matki Bożej i ku czci Świętych. Zróżnicowana sytuacja życia religijnego i liturgicznego w poszczególnych krajach, a także w życiu całego Kościoła prowadziła do zmiany rangi pewnych świąt.

 

2. Elementy chrześcijańskiego świętowania

 

        Austriacki liturgista pisał przed laty: „Jak o ołtarzu można powiedzieć, że jest on kawałkiem ziemi, który zwraca się ku niebu, tak o święcie można powiedzieć, że jest to odcinek czasu, który spotyka się z wiecznością” (Josef Andreas Jungmann). Przy obchodzeniu święta ustają wysiłek, praca, a człowiek ma czas dla Boga oraz dla siebie. Oznakami święta są świąteczne szaty, zabawa, muzyka i śpiew. Niestety bardzo często dzisiejszy człowiek, jak ostrzega Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Kościół w Europie, nawet jeśli się odświętnie ubierze, już nie potrafi świętować. Starajmy się właściwie przeżywać nasze święta, obchodźmy je we wspólnocie rodzinnej i parafialnej.

        Wierni od wieków wyróżniali wśród dni liturgicznych takie, które obchodzone były nie tylko w kościele, ale także poza nim. Te dni nazwano świętami nakazanymi i były one dniami wolnymi od pracy. Głównymi elementami każdego święta nakazanego były i są udział w Eucharystii oraz powstrzymanie się od prac niekoniecznych. Przypomniał to papież Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini w 1998 r. i w encyklice Ecclesia de Eucharistia ogłoszonej w Wielki Czwartek tego roku.

 

3. Przepisy Kościoła dotyczące świętowania

 

        W sprawie obchodów roku liturgicznego i w sprawie świąt nakazanych Kościół nauczający wydał szereg zarządzeń. Skrótowo są one zebrane w pięciu przykazaniach kościelnych. Aktualna ich wersja zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki Wiary ma następujące brzmienie:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Porządek nabożeństw

od 15.12. do 21.12. 2003 r.

 

    Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo adwentowe. Serdecznie zapraszamy.

  

PONIEDZIAŁEK 15.12.2003 r.

         7.00.Roraty: Msza św. za ++ rodziców Michel i Cebula ++ rodzeństwo i ++ z pokrew. (int. Cebula Karol).

         17.00.Roraty dla młodzieży: Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę, oraz za + Franciszkę Olech.

 

WTOREK 16.12.2003 r.

        7.00.Roraty: Msza św. za ++ spoczywających na naszym cmentarzu.

        Lędz.17.00. Msza św. za ++ rodziców Kopik i ++ rodzeństwo.

        S.B. 17.00. Msza św. za ++ rodziców Marię i Pawła Krawiec i pokrewieństwo z obu stron w pewnej intencji.

 

ŚRODA 17.12.2003 r. 

        7.00.Roraty: Msza św. za ++ rodziców Katarzynę i Franciszka Zmuda, + Franciszkę Micheń.

        17.00. Roraty dla młodzieży: Msza św. za + brata Ericha, ++ dwie bratowe( int. Klisz).

 

CZWARTEK 18.12.2003 r.

        7.00. Roraty: Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże w rodzinie oraz za ++ rodziców z obu stron (int. Okoń Alfons).

        17.00. Roraty dla młodzieży: Msza św. do B.Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę ( int. Twardawski Hubert).

        Lędz. 17.00. Msza św. za + męża Pawła Gondro (int. Teresa Gondro).

 

PIĄTEK 19.12.2003 r.

        7.00. Roraty: Msza św. za ++ rodziców Grund, ++ siostry i poległych braci ( int. Glensk).

        17.00.  Roraty dla młodzieży: Msza św. za + Wacława Sobański w rocznicę śmierci, oraz ++ z pokrewieństwa.

        Lędz. 17.00.  Msza św. za + Stefana Wiesiołek, + córkę Marię.

 

SOBOTA 20.12.2003r.

        7.00.  Roraty: Msza św. za ++ rodz. Pawła i Zofię Malek, ++ dwóch braci  i ++ z pokrew.

S.B. 15.00 – 17.00 Spowiedź święta.

S.B. 17.00.  Msza św. za + męża, ++ rodziców, rodzeństwo i pokrew. (int. Wiesiołek Helena).

 

NIEDZIELA 21.12. 2003r. IV NIEDZIELA ADWENTU.

        7.30. Msza św. za + Franciszka Wilczek w I rocznicę śmierci.

        10.45. Msza św. za + męża Pawła Jończyk, ++ rodziców i brata.

        15.00 – 17.00 okazja do spowiedzi świętej

        Lędz. 8.30. Msza św. za ++ rodziców Kiehl i + ojca Jerzego Nowański.

        Lędz. 15.00 – 17.00 okazja do spowiedzi świętej

        S.B. 9.30. Msza św. do Miłosierdzia Bożego za + brata Alojzego i jego żonę, + siostrę Herminę jej męża Pawła i ++ z pokrewieństwa (int. Juraszek).

 

OGŁOSZENIA:

        Od przyszłej niedzieli do wtorku będziemy gościli w naszej parafii O. Oblata z klasztoru w Bodzanowie, który przyjedzie do pomocy w spowiadaniu. Dlatego bardzo prosimy, aby sakramentu pokuty nie odkładać  na ostatnią chwilę. Okazja do spowiedzi  w sobotę (20.12) od godziny 15.00 – 17.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

        Okazja do spowiedzi będzie także w poniedziałek i wtorek. W wigilię tylko dla tych, którzy przyjadą z zagranicy i tych, którzy prędzej nie mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEGO ADWENTU I DOBREGO PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

 

Strona główna • W górę