NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-11-23                                  Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

                                                    

OBECNOŚĆ ŚWIECKICH W ŻYCIU KOŚCIOŁA I W ŻYCIU SPOŁECZNO-POLITYCZNYM

 

Dokument roboczy Komisji Synodalnej

                                        ds. Katolików Świeckich cz. II i III

 

Czy w parafiach istnieją antagonizmy narodowościowe, rasowe czy religijne?

Jaką rolę w naszym życiu odgrywa kultura chrześcijańska?
Czy działalność gospodarcza jest podejmowana w właściwych granicach porządku moralnego?
Jakie widzę możliwości pracy świeckich w Kościele?
Co trzeba zrobić, by wskrzesić zasadę solidarności?
Zasada solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej przejawia się w trosce o ochronę środowiska. Jakie widzimy rozwiązania w tej kwestii?
Na straży godności osoby ludzkiej stoi zasada pomocniczości, która chroni swobodną inicjatywą społeczną. Wyraża się ją następująco: to, co jednostka i mniejsza społeczność zdolna jest wykonać o własnych siłach, tego społeczność większa (np. państwo) nie ma prawa jej odbierać. Państwo i struktury wyższe mają pobudzać działania oddolne przez „pomoc dla samopomocy”.

Czy istnieje możliwość wprowadzenia tej zasady w życie w strukturach rodzinnych, sąsiedzkich, samorządu lokalnego? Jakie widzę możliwości rozwiązania dzięki tej zasadzie problemów indywidualnych i społecznych?
W jaki sposób należy przywrócić godność pracy i pracowitości? Czy istnieją takie cnoty jak: rzetelność, wiarygodność, punktualność, słowność, kompetencja?
Czy w pracy w kraju, jak i za granicą, istnieje solidarność, koleżeństwo i przyjaźń, które powodują, że przestrzeń pracy staje się bardziej ludzka?
Jak przeciwdziałać złu moralnemu, jak korupcja, łapówkarstwo, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków, rachunków, marnotrawstwo, partykularne interesy itp.
Czy istnieje humanizacja procesu pracy lub też terror psychiczny pracowników (praca w niedzielę w marketach)?
Czy możliwe jest stworzenie na terenie parafii biur pośrednictwa pracy?

Jakie podejmujesz działania, gdy w Twoim otoczeniu spotykasz zło, m.in. zacieranie granic między prawdą i fałszem, wolnością a swawolą?
Czy wykonując twoją codzienną pracę, myślisz o tym, aby służyła nie tylko Tobie i rodzinie?
Niedziela jako dobro kulturowe wymaga ochrony prawnej. Czy nie stworzyć osobnego prawa, które by gwarantowało świętowanie niedzieli?
Dlaczego wykształcenie należy do wielkich problemów ludzi na Śląsku?
Jaka jest kultura czasu wolnego? 
Jakich metod należy użyć, aby połączyć rodziny rozbite z powodu pracy za granicą?
W jakiej sferze życia katolicy mogą brać czynny udział?
Jeżeli katolik ma brać czynny udział w życiu politycznym, to dlaczego obserwujemy bierność w tej dziedzinie?
Jakie kwalifikacje powinien posiadać katolik w pełnieniu tej służby?
Jeżeli do obowiązków katolików należy troska o dobro wspólne, to dlaczego obserwujemy małą frekwencję na wyborach, czy referendach?
Jaki jest styl uprawiania polityki? Czy świeccy czasem nie boją się zmienić tego stylu w oparciu o naukę Jezusa?
Jaka jest Twoja misja jako chrześcijanina wobec nie biorących udziału w głosowaniach, lub głosujących na ugrupowania, które popierają np. aborcję, eutanazję?
 

Odpowiedzi na pytania synodalne prosimy przynieść do kościoła w następną niedzielę.

Zobacz: www.diecezja.opole.pl/synod

 

Porządek nabożeństw

od 24.11. do 30.11. 2003 r.

 

       Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo do Chrystusa Króla. Serdecznie zapraszamy.

 

Poniedziałek 24.11. 2003 r. Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy.

        6.30. Msza św. do M.B. i za ++ rodziców Kans i Paczula.

       17.00. Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie (int. Tarara).

Lędz.16.00. Msza św. do św. Judy Tadeusza z prośbą o zdrowie w pewnej intencji.

S.B.17.00. Msza św. za ++ rodziców Bienias i Giesa, za ++ Gerarda i Agnes Bienias, ++ z pokrew. w pewnej int.

 

Wtorek 25.11.2003 r.

        6.30. Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Antonik).

S.B.17.00. Msza św. do B.Op. z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze (int. Kurtz Bernhard).

 

Środa 26.11. 2003 r.

        6.30. Msza św. do B.Op. z podz. i z prośbą oraz za + męża (int. Duda Maria).

       16.00. Msza św. szkolna dla dzieci: za + Łucję Pyka, + męża Józefa (int. Buhl). W czasie mszy św. obrzęd przyjęcia nowych ministrantów

Lędz16.00. Msza św. za + męża Helmuta, szwagra Józefa, teściów Hyla, rodziców Joszko i krewnych z obu stron.

S.B. 17.00. Msza św. za ++ rodz. Melcer i Halupczok, +brata Gintra, ++Agnieszkę i Jerzego Giza.

 

Czwartek 27.11. 2003 r.

         6.30. Msza św. za + Józefa Ciasto, ++ rodziców Micheń, ++ braci ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Micheń Jerzy).

Lędz. 17.00. Msza św. szkolna: do M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże oraz o wszelkie potrzebne łaski (int. Wicher).

 

Piątek 28.11. 2003 r.

         6.30. Msza św. za + męża Józefa, ++ synów, rodz. Ciasto i Pasoń (int.Ciasto Gertruda)

Lędz. 16.00. Msza św. za + Franciszka Prochota.

S.B.17.00. Msza św. za ++ rodziców Klimek i Czech, oraz za + brata i pokrewieństwo.

 

Sobota 29.11. 2003 r.

         6.30. Msza św. za ++ rodziców Bronder i Styrnol (int. Bronder Paweł).

S.B.17.00. Msza św. za + Kazimierza Zwożniak, i ++ z pokrewieństwa.

 

Niedziela 30.11. 2003 r. PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU.

        7.30. Msza św. za  Stefana Puschaus.

       10.45. Msza św. w int. Parafian.

Lędz. 8.30. Msza św. w int. Parafian.

S.B. 9.30. Msza św. za ++ z rodziny Pawletów, Ligudów, Huntów i Kuczyńskich.

 

OGŁOSZENIA:

1.  Dzisiaj w naszej gazetce parafialnej druga część Dokumentu roboczego Komisji Synodalnej dotyczącej spraw katolików świeckich. Bardzo prosimy, aby także odpowiedzieć na te pytania, jeżeli ktoś z parafian ma jeszcze inne postulaty, niewymienione w tym dokumencie, to również można je napisać.

2.  W I niedzielę adwentu (30.11.2003), spotkanie ekumeniczne dla młodzieży, z udziałem Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Już dziś zapraszamy naszą młodzież na to spotkanie do kościoła seminaryjno - akademickiego na godz. 15.30.

3.  W przyszłą niedzielę siostry naszego klasztoru będą rozprowadzały opłatki wigilijne w kościele parafialnym i kościołach filialnych.              

 

WSZYSTKICH PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI ORAZ OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM TYGODNIU

 

Strona główna • W górę