NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-11-16                                  Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

                                                    

POWOŁANIE I POSŁANNICTWO

ŚWIECKICH W KOŚCIELE

Dokument roboczy Komisji Synodalnej

                                        ds. Katolików Świeckich

 

1. Na ile my, jako katolicy świeccy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy Kościołem?
2. Na ile nasze codzienne życie w konkretnym społeczeństwie stanowi odzwierciedlenie świadomości przynależności do Kościoła?

3. Jakie jest powszechne rozumienie świętości? Czy istnieje w życiu codziennym świadomość powołania do świętości?
4. Kto Twoim zdaniem jest powołany do świętości? Jakie są drogi do świętości?
5. W jaki sposób należy kształtować świadomość każdego chrześcijanina, że jest powołany do świętości?
6. W jaki sposób dążenie do świętości łączysz z odpowiedzialnością i uczciwością w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, z potrzebami drugiego człowieka? W jakim stopniu trudności życia codziennego ograniczają Twoje dążenie do świętości? Czy codzienna praca przybliża Cię, czy oddala od świętości?

7. Kim dla Ciebie, dzisiaj, w Twoim życiu jest Jezus Chrystus?
8. Czy sakrament bierzmowania był momentem wyboru Jezusa na Pana Twego życia?
9. Co dla Ciebie oznacza naśladowanie Jezusa Chrystusa? Co znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa?

10. Czym jest Kościół jako wspólnota ludzi z Bogiem i ludzi między sobą?
11. Jaka jest Twoja świadomość eklezjalna i gdzie ma swoje źródło?
12. Co konkretnie dla Ciebie oznacza przynależność do Kościoła? Jak wyraża się Twoja więź ze wspólnotą Kościoła? W czym przejawia się Twoja współodpowiedzialność za Kościół? Jaka jest twoja troska o potrzeby duchowe i materialne Kościoła powszechnego i Kościoła lokalnego? Jak łączy się w Tobie świadomość przynależności do wspólnoty Kościoła z poczuciem odpowiedzialności za będących w potrzebie członków tej wspólnoty, zwłaszcza wspólnoty parafialnej?
13. Czy modlimy się o jak najliczniejsze powołania wierzących świeckich katolików?
14. Jakie dzieła realizowane w parafii przyczyniają się do duchowego wzrostu parafian?
15. Jakie są oczekiwania odnośnie formacji świeckich?

16. Czy uczestniczysz w jakichś formach pogłębiania życia duchowego? Które z nich są Twoim zdaniem szczególnie owocne? Jakie trudności napotykasz na drodze Twojego powołania chrześcijańskiego?
17. Na ile Twoja pogłębiana poprzez formację wiara wpływa na życie codzienne? Jaki jest Twój stosunek do dóbr materialnych? Na ile znasz i realizujesz w tym względzie naukę Ewangelii i nauczanie Kościoła?

18. W jaki sposób przyczyniasz się do pogłębiania formacji (wiary) innych członków wspólnoty, w której żyjesz (rodzina, parafia, szkoła, miejsce pracy)?  

Odpowiedzi na pytania synodalne prosimy przynieść do kościoła w następną niedzielę.

Zobacz: www.diecezja.opole.pl/synod

 

Porządek nabożeństw

od 17.11. do 23.11. 2003 r.

 

Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.

W Lędzinach o godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.

W Suchym Borze o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.

 

PONIEDZIAŁEK 17.11. 2003 r. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.

          6.30. Msza św. za + Martę Barcik w I rocznicę śmierci.

  S.B.17.00. Msza św. w int. parafian / odprawi O. Zygmunt kamilianin i udzieli Błog. Prymicyjnego/

 

WTOREK 18.11. 2003r. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i męczennicy.

          6.30. Msza św. do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże w pewnej i intencji.

        17.00. Msza św. za + męża Gerarda Halek, rodziców Czech i Halek, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA 19.11. 2003 r. Wspomnienie bł. Salomei – zakonnicy.

          6.30. Msza św. za ++ rodziców Ciecior.

 

CZWARTEK 20.11. 2003r. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego – kapłana.

          6.30. Msza św. za ++ rodziców Świerc i Woszek, ++ z pokrew. z obu stron (int. Woszek Antoni).

        17.00. Msza św. do M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie (int. Bąk).

 

PIĄTEK  21.11. 2003 r. Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej  Maryi Panny.

          6.30. Msza św. za + ojca Jana Kleiner, ++ z rodzin Loch i Kleiner (int. Loch Jan).

Lędz.17.00. Msza św. za + Marię Urban.

 

SOBOTA 22. 11.2003 r. Wspomnienie św. Cecylii – dziewicy i męczennicy.

          6.30. Msza św. za + żonę Apolonię Mika, rodziców Spyra i Mika, oraz + Ryszarda Libor (int. Mika Paweł).

Lędz.16.00. Msza św. do M.B.N.P. z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z okazji 30 rocznicy ślubu (int. Gondro Józef). 

 S.B. 17.00. Msza św. za zmarłych spoczywających na cmentarzu w Suchym Borze.

 

NIEDZIELA 23.11.2003 r. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

         7.30. Msza św. za + Franciszkę Pasoń, ++ starzyków z obu stron.

         9.00. Msza św. w jęz.niem: do M.B.N.P.  o zdrowie i Błog. Boże, oraz za ++ rodziców z obu stron (int. Bartek Łucja).

       10.45. Msza św. za ++ rodziców  Elżbietę i Jerzego Giza, oraz + ojca Jerzego Sordoń (int. Sordoń).

Lędz. 8.30. Msza św. za ++ rodziców Wieczorek i Kopik, oraz za ++ rodzeństwo.

  S.B. 9.30. Msza św. w int. parafian.

 

OGŁOSZENIA:

1.Trwa pierwszy Synod diecezjalny, jeden z dokumentów roboczych nosi tytuł: „Powołanie i Posłannictwo Świeckich w Kościele”. Prosimy parafian, aby w swoich rodzinach przedyskutowali ten temat/ pytania znajdują się na pierwszej stronie naszej parafialnej gazetki/ i w miarę możliwości odpowiedzieli na powyższe pytania. Odpowiedzi prosimy przynieść do kościoła w następną niedzielę.... za wszystkie odpowiedzi już dzisiaj składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

2. Zbliża się adwent, czas rorat, dlatego prosimy parafian których dzieci będą uczestniczyły z lampionami, aby jeżeli nie mają, zaopatrzyli się w lampiony u naszych sióstr zakonnych w klasztorze.... dochód z lampionów będzie przeznaczony na pomoc dla niepełnosprawnych.

              

 

WSZYSTKICH PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI ORAZ OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM TYGODNIU

 

Strona główna • W górę