NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-10-26                                  Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

ROZWAŻANIA O DEKALOGU

Człowiek współczesny ukształtowany w poczuciu braku ograniczeń swojej wolności, niechętnie poddaje się Prawu, które zawarte jest w Dekalogu, objawionym na kartach Pisma Świętego. Dekalog zawiera szczególne normy porządkujące stosunek człowieka do Boga i do drugiego człowieka. Wartość owych norm jest nieprzemijająca i zawsze aktualna, o czym dał świadectwo Jezus w rozmowie z bogatym młodzieńcem (Mk 10, 19). Przykazania zawarte w Dekalogu są darem, jakiego Bóg udzielił grzesznemu człowiekowi, ażeby człowieka ocalić. Za pomocą przykazań Bóg – Zbawca chce nam pomóc rozpoznać prawidłowo, co jest dobrem a co złem. Chociaż jesteśmy grzesznikami, przez wzgląd na naszą naturę, która od Boga pochodzi, pragniemy dobra i sporo go czynimy. Niestety mamy także skłonności do zła. Na skutek grzechu pierworodnego wypaczeniu uległo nasze naturalne rozeznanie dobra i zła. Bez znajomości przykazań człowiek mógłby ulec moralnej dezorientacji.

        Jeśli człowiek kocha Boga albo jeśli przynajmniej pragnie Go kochać, to ogromnie zależy mu na tym, aby postępować zgodnie z Jego wolą,. Przykazania to słowa miłości Boga do człowieka, ich celem jest jego dobro, i to nie jakieś dobro cząstkowe, ale dobro całościowe, ostatecznie zaś - życie wieczne. Stosunek człowieka do Bożych przykazań jest nieomylnym sprawdzianem, czy jest w nim miłość Boża, czy ma do Boga zaufanie. W stosunku do przykazań ujawnia się zarówno to, jak bardzo miłość jest jeszcze słaba, ja i to, w jaki sposób należy ją umacniać i rozwijać. Jeśli człowiek zachowuje przykazania w taki sposób, jak gdyby Pan Bóg go do tego przymuszał, to staną się one męczące i uciążliwe, i z pewnością nie uda mu się w przestrzeganiu ich wytrwać. Bóg nie jest władcą który wymusza posłuszeństwo względem swoich rozkazów. Człowiek nie może zapominać o tym, że Bóg go kocha. Jest to miłość, której człowiek może być pewien, bo jej niezbitym dowodem jest to, że Chrystus Syn Boży dla ocalenia człowieka umarł na krzyżu.

Człowiek nigdy nie ma racji, kiedy podejrzewa Pana Boga o niesprawiedliwość lub nieszlachetność. Pan Bóg bezwzględnie i w każdej sytuacji zasługuje na nasze zaufanie. Konieczne jest ze strony człowieka zaufanie całkowite i wiara w to, że Jego przykazania są słuszne i że są wyrazem Jego miłości do nas. Kiedy tak się stanie wówczas postępowanie według Bożych przykazań staje się czymś oczywistym i radosnym. Wtedy można powiedzieć, że następuje zjednoczenie ludzkiej woli z wolą Bożą.

                                                                                                                       Urszula Tistek

   

Porządek nabożeństw

od 27.10. do 02.11. 2003 r.

(rekolekcje parafialne)

 

       Dzisiaj nabożeństwo różańcowe (wyjątkowo) o godz. 15.30. Po nabożeństwie zapraszamy rodziców całej parafii na naukę stanową. Dziś nie ma nabożeństwa różańcowego w kościołach filialnych.

PONIEDZIAŁEK 27.10. 2003r.

        6.00.Msza św. za ++ rodziców Kornek i ++ z pokrewieństwa

        6.30.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

        9.50 – 11.00 Rekolekcje dla dzieci szkolnych.

       18.00.Nabożeństwo różańcowe.

       18.30.Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Glensk).

       19.00.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

       19.30.Nauka stanowa dla młodzieży naszej parafii.

S.B.17.00.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

S.B.17.30.Msza św. do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Błog. Boże (int. Micheń Józef) – różaniec.

Lędz.17.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną: do B. Op. i za + męża (int. Bronder) – różaniec.

 

WTOREK  28.10. 2003 r. ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

        6.00.Msza św. za ++ rodziców Cebula, Koniecko, Spyra, ++ z pokrewieństwa

        6.30.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

        9.50.-11.00 Rekolekcje dla dzieci szkolnych

      18.00.Nabożeństwo różańcowe

      18.30.Msza św. za ++ rodziców Fikus i Wyrwol, ++ siostry (int. Wyrwol).

      19.00.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

S.B.17.00.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

S.B.17.30. Różaniec ( odmawiamy bez kapłana).

Lędz17.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną: do B. Op. i M.B. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę (int. Mróz Berthold) – różaniec (odmawiamy bez kapłana)

ŚRODA 29.10. 2003 r. ( dzień spowiedzi świętej)

        6.00.Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże w rodzinie Strach.

        6.30.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

        9.50 -11.00. Rekolekcje dla dzieci szkolnych

      16.00 - 18.00 spowiedź święta

      18.00.Nabożeństwo różańcowe

      18.30.Msza św. do B. Op. z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze i za + męża (int. Jaksy Maria).

      19.00.Nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

S.B.15.00 – 17.00 spowiedź święta

S.B.17.00. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

S.B.17.30. Msza św. za ++ rodziców, krewnych i przyjaciół. – różaniec ( odmawiamy bez kapłana).

Lędz.17.30.Msza św. z nauką rekolekcyjną: za ++ rodz. Teodora i Marię Krawczyk i za ++ Walentego i Monikę Czech (int. Krawczyk) – różaniec ( odmawiamy bez kapłana).

Lędz.18.30 – 20.00 spowiedź święta

 

CZWARTEK 30.10. 2003 r.

        6.00. Msza św. za+ męża, rodziców Buhl, ++ z pokrewieństwa Buhl i Bednorz, ++ braci (int. Grzesik).

        6.30. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

      18.00. Nabożeństwo różańcowe

      18.30. Msza św.: za ++ rodziców Pluta i Ciasto i zaginionego brata (int. Pluta Ewald).

      19.00. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

S.B.17.00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

S.B.17.30. Msza św. za + brata Franciszka Piechaczek i wszystkich ++ z rodziny w pew. intencji – różaniec.

Lędz.17.30. Msza św. z nauką rekolekcyjną: za +Annę Wieszołek, ++ z pokrew. Wieszołek i Wilczek -       różaniec (odmawiamy bez kapłana)

 

PIĄTEK 31.10. 2003 r. (Dzień odwiedzin chorych)

        6.00. Msza św. za ++ ojców z obu stron (int. Micheń Anna).

        6.30. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich

        9.00. Odwiedzenie chorych naszej parafii przez O. Misjonarza.

      18.00. Nabożeństwo różańcowe

      18.30. Msza św. za + żonę Dorotę Sterczyk, ++ z pokrewieństwa (int. Sterczyk Teodor).

      19.00. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

S.B.17.00. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

S.B.17.30. Różaniec ( odmawiamy bez kapłana)

Lędz.17.30. Nauka rekolekcyjna dla wszystkich – różaniec (odmawiamy bez kapłana).

 

SOBOTA 1.11. 2003r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

        7.30. Msza św. za ++ rodziców (int. Micheń Antoni).

  10.45. Msza św. za + matkę Matyldę Król i Bibiannę Pasoń (int. Król).

  15.00. Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz.

Lędz  8.30.Msza św. za + męża Pawła Gondro i wszystkich ++ z rodziny Gondro i Gebauer.

Lędz.13.30.Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz

S.B. 9.30. Msza św.za ++ rodziców Gwiozda i Bronder i ++ z pokrewieństwa (int. Bronder).

S.B.15.00. Nabożeństwo na cmentarzu.

 

NIEDZIELA 2.11. 2003 r. WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH

                                        ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

         7.30. Msza św. za ++ rodziców Malek i Lempik, + Jadwigę (int. Malek Konrad).

       10.45. Msza św. za + męża, rodziców z obu stron, pokrew. + siostrę zakonną Ingrację (Kokot Maria)

Lędz.8.30. Msza św. za ++ rodziców Błaszczyk, matkę Annę (int. Błaszczyk).

S.B. 9.30.  Msza św. za+ męża Huberta Powrożnik.

 

        OGŁOSZENIA:

1.Rozpoczynamy rekolekcje parafialne, wszystkim parafianom życzymy jak najlepszego przeżycia czasu rekolekcji. Pamiętajmy w naszych modlitwach o O. Rekolekcjoniście.

Spowiedź święta rekolekcyjna w środę, we wszystkich naszych kościołach, można przystąpić do spowiedzi także przed każdą Mszą św. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty.

2.Odwiedzenie chorych przez O. Misjonarza w Piątek od godz. 9.00. Jeżeli są nowi chorzy, to proszę zgłosić to u ks. proboszcza lub wikarego.

3. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona dla O. Misjonarza - rekolekcjonisty.

4. Zalecki - wypominki można składać w Dzień Wszystkich Świętych w kościele parafialnym i w kościołach filialnych.

                                                    

Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61