NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2005-08-28                             Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 OD 29.08. DO 04.09. 2005 r.

Dziś o godz. 15.00 Nabożeństwo popołudniowe. Serdecznie zapraszamy.

PONIEDZIAŁEK 29.08. 2005 r. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

          6.30. Msza św. za ++ rodziców Woszek i Zmuda, + siostrę Antoninę.

  S.B. 11.00. Pogrzeb + Władysława Zoszak.

  WTOREK 30.08. 2005 r.

         6.30. Msza św. do M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże oraz o wszelkie potrzebne łaski ( int. Pluta).

S.B.  18.00. Msza św. za ++ rodziców Melcer i Halupczok, + brata Gintra i za ++ z rodzin Giza i Schola.

 ŚRODA  31.08. 2005 r. 

       6.30. Msza św. do B.Op. o M.B.N.P. z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże z okazji 35 rocznicy ślubu ( int. Warzecha).

        16.00 – 17.00 Spowiedź święta dla dzieci.

        18.00. Msza św. do B.Op. z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsza opiekę ( int. Gryc Waldemar).

Lędz. 17.00 – 18.00 Spowiedź świeta dla dzieci i młodzieży.

  S.B. 18.00 – 19.00. Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży.

 CZWARTEK 01.09. 2005 r. Wspomnienie bł. Bronisławy – patronki diecezji  opolskiej

          6.30. Msza  św. za ++ Annę i Wiktora Bronder, + z pokrewieństwa Anioł.

          9.00. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w int dzieci naszej szkoły podstawowej.

Lędz. 18.00. Msza św. za + Józefa Rajtor, ++ jego rodziców i rodzeństwo ( int. Rajtor Klara).

 PIĄTEK 02.09. 2005 r. I Piątek miesiąca.

          6.30. Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego Czcicieli. / od godz. 7.00 odwiedzenie chorych naszej parafii/

         17.00 – 18.00 spowiedź swięta dla młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego.

         18.00. Msza św. dla młodzieży :o Błog. Boże i dary Ducha Świętego na rozpoczęcie roku szkolnego w int. młodzieży

Lędz.17.00. Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli.

  S.B. 18.00. Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli.

SOBOTA 03. 09. 2005 r. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego. papieża i doktora Kościoła.

         6.30. Msza św. do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze ( int. Kokot Maria).

 S.B. 14.30. Ślub: Panek Małgorzata i Hebda Grzegorz.

 S.B. 18.00.  Msza św. za + brata Franciszka Lempa.

NIEDZIELA 04. 09. 2005 r. XXIII Niedziela Zwykła w Roku Kościelnym.

       7.30. Msza św. za ++ rodziców Kowalczyk.

      10.45. Msza św. za ++ rodziców Karola i Hildegardę Grund, + Emilię Grund, ++ rodziców Sordoń.

Ledz8.30. Msza św. za ++ rodziców Staś, + siostrę Marię i szwagra Alojza.

  S.B. 9.30. Msza św. w int. parafian.

W tym tygodniu rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież prosimy, aby skorzystała z sakramentu pokuty. Spowiedź dla dzieci będzie we środę od 16.00 do 17.00, a dla młodzieży w piątek od  godz. 17.00 do 18.00.  w kosciołach filialnych: w Lędzinach w środę spowiedź dla dzieci i młodzieży od 17.do 18.00.  ,w Suchym Borze: spowiedź dla dzieci i młodzieży  także w środę od 18.00 do 19.00. Rodziców prosimy, aby przypomnieli dzieciom o  spotkaniu z Chrystusem przebaczajacym.

  Zapowiedzi: Krzysztof Warzecha zam. Chrząstowice i Anna Mateja zam. Szczedrzyk zap. III

                    Rafał Rajtor zam. Lędziny i Małgorzata Woszek zam. Opole – Grudzice zap. II

 

          WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH W NOWYM TYGODNIU 

  

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Rekolekcje • Rozważania • Wino • Suchy Bór • Wybory • TV Chronsty