NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2012-11-25                           Strona główna ] W górę ] 71 ] 72 ] 73 ] 74 ] 75 ] 76 ] 77 ] 78 ] 79 ] 80 ] 81 ] 82 ] 83 ] 84 ] 85 ] 86 ] 87 ] 88 ] 89 ] 90 ] 91 ] 92 ] 93 ] 94 ] 95 ] 96 ] 97 ] 98 ] 99 ] 100 ] 101 ] 102 ] 103-104 ] 105 ] 106 ] 107 ] 108 ] 109 ] 110 ] 111 ] 112 ] 113 ] 114 ] 115 ] 116 ] 117 ] 118 ] 119 ] 120 ] 121 ] 122 ] 123 ] 124 ] 125 ] 126 ] 127 ] 128 ] 129 ] 130 ] 131 ] 132 ] 133 ] 134 ] 135 ] 136 ] 137 ] 138 ] 139 ] 140 ] 141 ] 142 ] 143 ] 144 ] 145 ] 146 ] 147 ] 148 ] 149 ] 150 ] 151 ] 152 ] 153 ] 154 ] 155 ] 156 ] 157 ] 158 ] 159 ] 160 ] 161 ] 162 ] 163 ] 164 ] 165 ] 166 ] 167 ] 168 ] 169 ] 170 ] 171 ] 172 ] 173 ] 174 ] 175 ] 176 ] 177 ] 178 ] 179 ] 180 ] 181 ] 182 ] 183 ] 184 ] 185 ] 186 ] 187 ] 188 ] 189 ] 190 ] 191 ] 192 ] 193 ] 194 ] 195 ] 196 ] 197 ] 198 ] 199 ] 200 ] 201 ] 202 ] 203 ] 204 ] 205 ] 206 ] 207 ] 208 ] 209 ] 210 ] 211 ] 212 ] 213 ] 214 ] 215 ] 216 ] 217 ] 218 ] 219 ] 220 ] 221 ] 222 ] 223 ] 224 ] 225 ] 226 ] 227 ] 228 ] 229 ] 230 ] 231 ] 232 ] 233 ] 234 ] 235 ] 236 ] 237 ] 238 ] 239 ] 240 ] 241 ] 242 ] 243 ] 244 ] 245 ] 246 ] 247 ] 248 ] 249 ] 250 ] 251 ] 252 ] 253 ] 254 ] 255 ] 256 ] 257 ] 258 ] 259 ] 260 ] 261 ] 262 ] 263 ] 264 ] 265 ] 266 ] 267 ] 268 ] 269 ] 270 ] 271 ] 272 ] 273 ] 274 ] 275 ] 276 ] 277 ] 278 ] 279 ] 280 ] 281 ] 282 ] 283 ] 284 ] 285 ] 286 ] 287 ] 288 ] 289 ] [ 290 ] 291 ] 292 ]

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (26 listopada –  16 grudnia 2012)

 

PONIEDZIAŁEK 26.11.2012

6.30        1/ Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w 50 – rocznicę

                urodzin oraz za ++ męża Helmuta, rodziców Cichoń – Tobolik i ++ z pokrewieństwa (int. Tobolik Stefania)

                    2/ o szczęśliwy przebieg operacji dla córki – Ks. Bonifacy

WTOREK 27.11.2012

6.30         Za ++ rodziców Ciasto i Micheń, braci, bratową, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

(int. Jerzego Micheń)

ŚRODA 28.11.2012

6.30         Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże

oraz za ++ męża Alfonsa i rodziców z obu stron (int. Gertrudy Okoń)

8.00         Msza św. szkolna: W intencji Jakuba Halek o zdrowie i bł. Boże z okazji 12 – rocznicy urodzin – Ks. Bonifacy

18.00       Msza św. dla młodzieży: Za + Helgę Micheń w 30 dzień po śmierci

CZWARTEK 29.11.2012

6.30         Za ++ męża Konrada, rodziców Lempik i Malek, siostry i Jadwigę Malik (int. Malek)

18.00       Za ++ matkę Łucję Buhl, rodziców Król, brata Józefa i pokrewieństwo z obu stron (int. Buhl Wiktor) – Ks. Bonifacy

PIĄTEK 30.11.2012 – św. Andrzeja Apostoła

6.30         Za ++ męża Gerharda Warzecha, rodziców Kiehl i Warzecha oraz rodzeństwo z obu stron

Lędziny                                  17.00       Msza św. dla młodzieży: Za ++ Marię i Roberta Sordon oraz ++ z pokrewieństwa Sordon i Kiwus – Ks. Karol

                                               Dźwigoński

I – SOBOTA 01.12.2012

6.30         Za ++ rodziców Malek i Hildegardę Koniecko

14.00       Msza św. dwujęzyczna: Za żołnierzy napoleońskich, którzy spoczywają na terenie naszej gminy, z okazji 200

– lecia przejścia wojsk napoleońskich przez Chrząstowice – Ks. Bonifacy

I NIEDZIELA ADWENTU 02.12.2012 – Kolekta na wsparcie kupna części budynku dawnego seminarium nyskiego

                                                                              Puszka na ogrzewanie kościoła

                               6.35         Godzinki                                7.00         Różaniec

7.30         (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

Lędziny                  8.30         W intencji dziecka Mikołaja Kiwus w I rocznicę urodzin – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże

oraz o szczęśliwą operację dla matki Agnieszki

                               10.45       Msza św. z chrztem: W intencji dziecka Alicji Bochenek, jej rodziców i chrzestnych

                               15.00       Nabożeństwo Adwentowe (poświęcenie opłatków)

Opole                     15.30       Ekumeniczna Modlitwa Młodych (w kościele seminaryjnym – ul. Drzymały 1c)

Siostry zakonne z naszego klasztoru będą rozprowadzały opłatki wigilijne.

W dniach 30 listopada - 2 grudnia w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się czwarta edycja

rekolekcji dla małżeństw pod hasłem Remont Małżeński

PONIEDZIAŁEK 03.12.2012 – Św. Franciszka Ksawerego

7.00         Roraty: Za ++ Gertrudę Okos, rodziców Okos i Jończyk, + Jerzego (int. Okos)

Lędziny                  17.00       Roraty dla młodzieży: Za ++ rodziców Marię i Franciszka Janik oraz ++ z rodziny Biedroń (int. Janik) – Ks. Karol

                                               Dźwigoński

WTOREK 04.12.2012 – Św. Barbary

7.00         Roraty: Za ++ męża Piotra, rodziców Gertrudę i Piotra Czok, rodziców Zmuda, dziadków Katarzynę i Franciszka

                Czok oraz ++ z pokrewieństwa (int. Zmuda)         

ŚRODA 05.12.2012

7.00         Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i za ++ rodziców, siostrę Zofię i brata Antoniego

                (int. Buhl Piotr)       

8.00         Roraty: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

I – CZWARTEK 06.12.2012 – Św. Mikołaja

7.00         Roraty: Za + Jerzego Golomb

18.00       Roraty dla młodzieży: Za ++ rodziców Mathea i Zmuda, Herberta Zmuda, Paula Mathea i siostrę Gertrudę

I – PIĄTEK 07.12.2012 – św. Ambrożego

7.00         Roraty:  Za Parafian, szczególnie czcicieli Najśw. Serca Jezusowego

8.30         Sakramenty św. w domach chorych

Lędziny                  16.30       Spowiedź św.

Lędziny                                  17.00       Roraty dla młodzieży: Za ++ rodziców Teresę i Pawła Gondro oraz ++ z pokrewieństwa (int. Lepka) – Ks.

                                               Karol Dźwigoński

18.00       Roraty dla młodzieży: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie i bł.

                Boże oraz za + męża Konrada (int. Malek) – Ks. Bonifacy

Ozimek                   18.00       Rozpoczęcie nauk przedślubnych

SOBOTA 08.12.2012 – NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (ŚWIĘTO PATRONALNE NASZEGO KOŚCIOŁA)

7.00 Roraty: 1/ Za ++ rodziców Musiał i Micheń (int. Anna Micheń) 2/ W intencji naszych sióstr zakonnych – Ks. Bonifacy

ADORACJA:

08.00 – 09.00 ul. Szkolna, Krótka, Wąska, Cicha, Długa, Zwycięstwa

09.00 – 10.00 ul. Ogrodowa, Ozimska numery parzyste, Ks. Leboka

10.00 – 11.00 ul. Dworcowa, Wiejska, Pszczelarska

11.00 – 12.00 ul. Kotorska, Śluzowa, Polna

12.00 – 13.00 ul. Nowa, Ozimska numery nieparzyste, Nowowiejska

13.00 – 14.00 ul. Turawska, 1- Maja, Cmentarna, Drzymały, 22 Lipca,

14.00 – 15.00 ul. Olimpijczyków

15.00 – 16.00 ul. Zielona, Wrzosowa, Borowa, Młyńska, Kopalina, Leśna

16.00 – 17.00 w języku niemieckim

17.00 – 17.30 PRACOWNICY

17.30 – 18.00 DZIECI I MŁODZIEŻ

18.00       Roraty dla młodzieży: W intencji dzieci i młodzieży Maryi, organistów, chóru, scholi, muzykantów, ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz dzieci przygotowujących się do I – Komunii św.

z rodzicami (poświęcenie medalików)

Lędziny                                  17.00       Roraty dla młodzieży: Za ++ męża i rodziców Walrat – Czech – Ks. Karol Dźwigoński

II NIEDZIELA ADWENTU 09.12.2012 – Zbiórka do puszek dla Kościołów na Wschodzie i kiermasz Marianek

                               6.35         Godzinki                                7.00         Różaniec

            7.30         Za ++ rodziców Karola, Hildegardę i Emilię Grund oraz rodziców Sordoń (int. Sordoń)

Lędziny                  8.30         Za ++ męża Gerarda, rodziców z obu stron, Klarę i Henryka Warzecha oraz ++ z pokrewieństwa (int. Błaszczyk) – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

                               10.45       Za + Stefana Puschhaus

                               15.00       Nabożeństwo Adwentowe z udziałem Marianek

 

PONIEDZIAŁEK 10.12.2012

7.00         Roraty: Za ++ Brygidę i Franciszkę Malek oraz rodziców Wilczek

Lędziny                                  17.00       Roraty dla młodzieży: Za + Krystiana Białecki – Ks. Karol Dźwigoński         

WTOREK 11.12.2012

7.00         Roraty: Za + żonę Marię i ++ rodzeństwo (int. Manczyk)

                               18.00       Roraty dla młodzieży: Za ++ Tadeusza Gawrecki, matkę i brata (int. Gawrecki) – Ks. Bonifacy

ŚRODA 12.12.2012 – Św. Ambrożego

7.00         Za ++ rodziców z obu ston, brata i szwagra (w pewnej intencji)

                               8.00         Roraty: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy            

CZWARTEK 13.12.2012 – św. Łucji

7.00         Roraty: Do B. Op. i św. Łucji o zdrowie i bł. Boże oraz za + Józefa Loch (int. Loch Łucja) 

PIĄTEK 14.12.2012 – św. Jana od Krzyża

7.00         Roraty:  Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Pasoń, Piusa i Elżbietę Mańczyk oraz brata Piusa (int. Pasoń Jan) – Ks. Bonifacy

                               18.00       Roraty dla młodzieży: Za + męża Jerzego oraz o bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny (int. Sowa Alicja)

Dębie                     19.15       Czuwanie adwentowe dla młodzieży (obowiązkowe dla kandydatów do bierzmowania)

SOBOTA 15.12.2012

7.00         Roraty: Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Pasoń, rodziców Micheń i ++ z pokrewieństwa (int. Micheń Antoni)

                – Ks. Bonifacy

18.00       Msza św. niedzielna: Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz za ++ Stefana

i Franciszkę Olech

III NIEDZIELA ADWENTU 16.12.2012 – Kolekta na dalszy remont kościoła

                               6.35         Godzinki                                7.00         Różaniec

7.30         Za ++ rodziców Michel i Cebula, ++ rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa (Karol Cebula)

Lędziny                  8.30         Za + matkę Elżbietę Dobrzeniecką (int. Henryk Hylla) – Ks. Karol Dźwigoński

9.30         Msza św. dwujęzyczna: Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kiehl, rodziców Bartek, siostrę Edeltraudę, brata Ryszarda i bratową Annę

                               10.45       Za ++ Mariannę i Wacława Sobański oraz za ++ z pokrewieństwa – Ks. Bonifacy

                               15.30       SPOTKANIE ADWENTOWO – BOŻONARODZENIOWE W KLUBIE SAMORZĄDOWYM

                               20.00       Nabożeństwo Adwentowe i Różaniec

21.00       Apel Jasnogórski

 

KOLEKTA NA REMONT KOŚCIOŁA (18.11.2012) w Chrząstowicach wyniosła: 2992,71 zł i 0,20 €; w Lędzinach: 603,10 zł; skarbona 268 zł i 4 €. „BÓG ZAPŁAĆ”!                              

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA: 1.12: Ciasto Maria i Sebastian, Grzesik Gabriela i Waldemar, Pawlak Daria i Sebastian, Orłowski Wiesława i Stefan

8.12: Kaczmarczyk Beata, Bakanowicz Elżbieta, Urbaś Dorota, Tomasiak Teresa i Mirosław

15.12: Dzierżawa Małgorzata, Kanz Elżbieta, Buhl Karina i Joachim, Buhl Lidia i Piotr

 

Codziennie w dnie powszednie Adwentu:       6.05         Godzinki                6.30      Różaniec i Spowiedź św.

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Medytacje • Ministranci • Monitoring • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • Wybory