NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2012-09-09                           Strona główna ] W górę ] 71 ] 72 ] 73 ] 74 ] 75 ] 76 ] 77 ] 78 ] 79 ] 80 ] 81 ] 82 ] 83 ] 84 ] 85 ] 86 ] 87 ] 88 ] 89 ] 90 ] 91 ] 92 ] 93 ] 94 ] 95 ] 96 ] 97 ] 98 ] 99 ] 100 ] 101 ] 102 ] 103-104 ] 105 ] 106 ] 107 ] 108 ] 109 ] 110 ] 111 ] 112 ] 113 ] 114 ] 115 ] 116 ] 117 ] 118 ] 119 ] 120 ] 121 ] 122 ] 123 ] 124 ] 125 ] 126 ] 127 ] 128 ] 129 ] 130 ] 131 ] 132 ] 133 ] 134 ] 135 ] 136 ] 137 ] 138 ] 139 ] 140 ] 141 ] 142 ] 143 ] 144 ] 145 ] 146 ] 147 ] 148 ] 149 ] 150 ] 151 ] 152 ] 153 ] 154 ] 155 ] 156 ] 157 ] 158 ] 159 ] 160 ] 161 ] 162 ] 163 ] 164 ] 165 ] 166 ] 167 ] 168 ] 169 ] 170 ] 171 ] 172 ] 173 ] 174 ] 175 ] 176 ] 177 ] 178 ] 179 ] 180 ] 181 ] 182 ] 183 ] 184 ] 185 ] 186 ] 187 ] 188 ] 189 ] 190 ] 191 ] 192 ] 193 ] 194 ] 195 ] 196 ] 197 ] 198 ] 199 ] 200 ] 201 ] 202 ] 203 ] 204 ] 205 ] 206 ] 207 ] 208 ] 209 ] 210 ] 211 ] 212 ] 213 ] 214 ] 215 ] 216 ] 217 ] 218 ] 219 ] 220 ] 221 ] 222 ] 223 ] 224 ] 225 ] 226 ] 227 ] 228 ] 229 ] 230 ] 231 ] 232 ] 233 ] 234 ] 235 ] 236 ] 237 ] 238 ] 239 ] 240 ] 241 ] 242 ] 243 ] 244 ] 245 ] 246 ] 247 ] 248 ] 249 ] 250 ] 251 ] 252 ] 253 ] 254 ] 255 ] 256 ] 257 ] 258 ] 259 ] 260 ] 261 ] 262 ] 263 ] 264 ] 265 ] 266 ] 267 ] 268 ] 269 ] 270 ] 271 ] 272 ] 273 ] 274 ] 275 ] 276 ] 277 ] 278 ] 279 ] 280 ] 281 ] 282 ] 283 ] 284 ] 285 ] [ 286 ] 287 ] 288 ] 289 ] 290 ] 291 ] 292 ]

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (10 – 30 września 2012)

              

PONIEDZIAŁEK 10.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w intencji Sylwii i Bernarda Malek    

WTOREK 11.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00    Różaniec i spowiedź św.

6.30        Do B. Op. z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze i za + męża Engelberta (int. Kansy Krystyna)

18.00      Za + syna Andrzeja Kalka – Ks. Bonifacy

Lędziny                19.00      Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem i z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Walrat

ŚRODA 12.09.2012 – Najśw. Imienia Maryi

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji

75 rocznicy urodzin (w pewnej intencji)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

Lędziny                17.00      Z okazji 60 – rocznicy urodzin O. Teodora       

CZWARTEK 13.09.2012 – św. Jana Chryzostoma

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        Za ++ Herberta Zmuda, Paula Mathea, siostrę Gertrudę oraz ++ z pokrewieństwa (int. Mathea)

                              18.00      Msza św. młodzieżowa: Za ++ rodziców, męża, dzieci i rodzeństwo (w pewnej intencji)               – Ks. Bonifacy

PIĄTEK 14.09.2012 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        1/ Do B. Op. z podz. za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze (int. Cebula Karol) – Ks. Bonifacy

               2/ Do B. Op. z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. i opiekę dla Teresy i Mirosława Tomasiak

               z okazji 10 – rocznicy ślubu

Lędziny                17.00      Msza św. młodzieżowa: Za ++ rodziców Alberta i Marię Kiwus oraz + matkę Annę Elis

SOBOTA 15.09.2012 – Najśw. Maryi Panny Bolesnej – Pielgrzymka na Górę św. Anny (Wyjazd autobusu z ul. Szkolnej 8.00 – powrót

ok. 22.00 zapisy u pana Fabisza) – zabieramy świece

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        (intencja Ansgara Wieszołek))

14.00      Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie (int. Blaik Bernard) – Ks. Bonifacy

Lędziny                17.00      Msza św. niedzielna: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę,

                                            zdrowie i bł. Boże (int. Szmechta Maria)

18.00      Msza św. niedzielna: 1/ Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże oraz za ++ męża i rodziców z obu stron (w pewnej int.) – Ks. Karol Dźwigoński

2/ Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla rodzin Grzesik i Kokot

NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA 16.09.2012 Kolekta na remont kościoła – Odpust w Suchym Borze – suma o 11.00

Zbiórka do puszek na budowę kościołów i jałmużna postna z całego roku

                              6.35        Godzinki          7.00     Różaniec

7.30        Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie (int. Drapczyński)

Lędziny                8.30        PODZIĘKOWANIE ZA ŻNIWA – Ks. Karol Dźwigoński

9.30        Msza św. dwujęzyczna:  Za ++ żonę Margot Duda, rodziców Orlik i Duda, braci i siostry oraz ++ z pokrewieństwa

               (int. Józef Duda)

10.45      Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za ++ rodziców

i rodzeństwo (int. Piotra Buhl) – Ks. Bonifacy

18.00      Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK 17.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        Za ++ męża Gerharda, rodziców Jadwigę i Jana Buhl, Agnieszkę i Konrada Feliks oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                                            (int. Buhl Jadwiga) – Ks. Bonifacy

                              18.00      Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Patrycji Fabisz z okazji urodzin

WTOREK 18.09.2012 – św. Stanisława Kostki

                              5.35        Godzinki          6.00    Różaniec i spowiedź św.

6.30        (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

Lędziny                17.00      Msza św. młodzieżowa: Do M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą dalszą opiekę Bożą oraz za + ojca

                                            Jana i brata Andrzeja Kowalczyk (int. Duda)

                              18.00      Msza św. młodzieżowa: Za + Grzegorza Cichoń w rocznicę śmierci

TRIDUUM DLA MŁODZIEŻY DEKANATU – informacje będą w gablotce na plakacie!

KOLEKTA NA REMONT KOŚCIOŁA (19.08.2012) w Chrząstowicach (remont dachu) wyniosła: 3351,17 zł i 22 € oraz indywidualna wpłata 50 €; w Lędzinach wyniosła: 580 zł. „BÓG ZAPŁAĆ”!

ŚRODA 19.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz za ++ rodziców Woszek

i Żmuda (int. Woszek Ginter)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy     

CZWARTEK 20.09.2012 – św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        1/ Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże oraz za ++ rodziców i rodzeństwo

                                            Klimek i Zmuda (int. Klimek Leon) – Ks. Bonifacy

                                             2/ Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w int. Łucji Kornek    

PIĄTEK 21.09.2012 – św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże (w pewnej intencji)

Lędziny                17.00      Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w int. Hildegardy Prochota

                              17.00      W intencji dzieci, rodziców i sióstr zakonnych z Ochronki

SOBOTA 22.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za ++ rodziców Wiesiołek i Orlik, siostrę Margot, Matyldę Golomb, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Orlik Ewald)

                              18.00      Msza św. niedzielna: Za ++ Annę Loch, męża Józefa, szwagrów oraz wszystkich z pokrewieństwa Loch –

                                            Krancioch (int. Łucji Loch) – Ks. Bonifacy

NIEDZIELA XXV ZWYKŁA 23.09.2012 – Kolekta na potrzeby parafii

                              6.35        Godzinki          7.00     Różaniec

7.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze (int. Gnida Norbert)

Lędziny                8.30        Za ++ rodziców Kopik, siostrę Marię i brata Huberta oraz Lidię Ludwińską

9.30        Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

10.45      Za Parafian

18.00      Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK 24.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        Za + siostrę Anetę (int. Wozniczka Edyta)

Lędziny                17.00      Za + córkę Katarzynę Kornek                           

WTOREK 25.09.2012 – bł. Władysława z Gielniowa

                              5.35        Godzinki          6.00    Różaniec i spowiedź św.

6.30        W intencji własnej

ŚRODA 26.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Za ++ rodziców z obu stron, męża Gerarda, siostry Łucję i Gertrudę, brata Gerarda, ++ z pokrewieństwa i dusze

w czyśćcu cierpiące (int. Buhl Jadwiga)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna) – Ks. Bonifacy

Lędziny                17.00      Msza św. młodzieżowa: Za ++ Klarę i Józefa Rajtor     

CZWARTEK 27.09.2012 – św. Wincentego a Paulo

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

                              6.30        1/ Za ++ rodziców (int. Albiny Woszek) – Ks. Bonifacy

                                            2/ Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w intencji Zofii i Jerzego

                                            Kochanek z okazji kolejnej rocznicy ślubu

Lędziny                17.00      Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże

oraz za + ojca Rudolfa (int. Janik)      

PIĄTEK 28.09.2012

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Za ++ męża oraz rodziców Czech i Halek        

18.00      Msza św. młodzieżowa: Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i  zdrowie w rodzinie

(int. Buhl Wiktor)

SOBOTA 29.09.2012 – ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

                              5.35        Godzinki          6.00     Różaniec i spowiedź św.

6.30        Za + matkę Jadwigę Cichoń, + ojca Pawła i pokrewieństwo (int. Pawła Malek)

Lędziny                17.00      Msza św. niedzielna: Za ++ męża i rodziców z obu stron (int. Grobarek)

NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA 30.09.2012  – Kolekta na potrzeby parafii – Odpust w Kotorzu – suma o 11.00

                              6.35        Godzinki          7.00     Różaniec

7.30        Za ++ rodziców Mróz i Kochanek, rodzeństwo i pokrewieństwo (int. Jerzego Kochanek) – Ks. Bonifacy

Lędziny                8.30        Za ++ Urszulę i Jana Labusz, dziadków z obu stron Labusz i Gonsior oraz ++ z pokrewieństwa

9.30        Msza św. dwujęzyczna: Za ++ rodziców Czaja i Spyra, syna Joachima oraz rodzeństwo i pokrewieństwo

10.45      Za Parafian

18.00      Nieszpory niedzielne z poświęceniem modlitewników i różańców

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA   15.09: Bartek Barbara i Rafał, Scześniok Kornelia i Józef, Pasoń Ingeborga i Józef, Strach Teresa i Karol

22.09: Dubik Beata i Jan, Cebula Kornelia i Norbert, Kurzeja Władysława, Kardyś-Markowska Elżbieta

29.09: Bewko Izabela i Marek, Walecko Mariola i Klaudiusz, Warzecha Krzysztof i Anna, Długosz Bernadeta i Jerzy

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM, RADIOSŁUCHACZOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Medytacje • Ministranci • Monitoring • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • Wybory