NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2012-03-04                           Strona główna ] W górę ] 71 ] 72 ] 73 ] 74 ] 75 ] 76 ] 77 ] 78 ] 79 ] 80 ] 81 ] 82 ] 83 ] 84 ] 85 ] 86 ] 87 ] 88 ] 89 ] 90 ] 91 ] 92 ] 93 ] 94 ] 95 ] 96 ] 97 ] 98 ] 99 ] 100 ] 101 ] 102 ] 103-104 ] 105 ] 106 ] 107 ] 108 ] 109 ] 110 ] 111 ] 112 ] 113 ] 114 ] 115 ] 116 ] 117 ] 118 ] 119 ] 120 ] 121 ] 122 ] 123 ] 124 ] 125 ] 126 ] 127 ] 128 ] 129 ] 130 ] 131 ] 132 ] 133 ] 134 ] 135 ] 136 ] 137 ] 138 ] 139 ] 140 ] 141 ] 142 ] 143 ] 144 ] 145 ] 146 ] 147 ] 148 ] 149 ] 150 ] 151 ] 152 ] 153 ] 154 ] 155 ] 156 ] 157 ] 158 ] 159 ] 160 ] 161 ] 162 ] 163 ] 164 ] 165 ] 166 ] 167 ] 168 ] 169 ] 170 ] 171 ] 172 ] 173 ] 174 ] 175 ] 176 ] 177 ] 178 ] 179 ] 180 ] 181 ] 182 ] 183 ] 184 ] 185 ] 186 ] 187 ] 188 ] 189 ] 190 ] 191 ] 192 ] 193 ] 194 ] 195 ] 196 ] 197 ] 198 ] 199 ] 200 ] 201 ] 202 ] 203 ] 204 ] 205 ] 206 ] 207 ] 208 ] 209 ] 210 ] 211 ] 212 ] 213 ] 214 ] 215 ] 216 ] 217 ] 218 ] 219 ] 220 ] 221 ] 222 ] 223 ] 224 ] 225 ] 226 ] 227 ] 228 ] 229 ] 230 ] 231 ] 232 ] 233 ] 234 ] 235 ] 236 ] 237 ] 238 ] 239 ] 240 ] 241 ] 242 ] 243 ] 244 ] 245 ] 246 ] 247 ] 248 ] 249 ] 250 ] 251 ] 252 ] 253 ] 254 ] 255 ] 256 ] 257 ] 258 ] 259 ] 260 ] 261 ] 262 ] 263 ] 264 ] 265 ] 266 ] 267 ] 268 ] 269 ] 270 ] 271 ] 272 ] 273 ] 274 ] [ 275 ] 276 ] 277 ] 278 ] 279 ] 280 ] 281 ] 282 ] 283 ] 284 ] 285 ] 286 ] 287 ] 288 ] 289 ] 290 ]

W piątek 10 marca 2012 rozpoczynają się w Ozimku nauki przedmałżeńskie o godz.18.00 do 19.30 oraz sobota o godz.15.00-16.00 i w niedzielę o godz.15.00-17.00.

  Bierzmowanie naszej młodzieży w Dębskiej Kuźni 9 maja 2012 17.30

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (5 – 25 marca 2012)

 

PONIEDZIAŁEK 05.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Ireny i Krystofa Kowalczyk

WTOREK 06.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ rodziców Ciasto i Micheń oraz ++ braci (int. Micheń Jerzy)

Lędziny                17.00      Za + Annę Wieszołek (int. Mrocheń)  Ks. Karol Dźwigoński    

ŚRODA 07.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ rodziców Mathea i Zmuda, brata Herberta, Paula Mathea, siostrę Gertrudę i ++ z pokrewieństwa

8.00        Msza św. szkolna: Za + szwagierkę Julię Semrau

18.00      Kreuzweg in deutscher Sprache   

CZWARTEK 08.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ żonę Teresę Brol, teścia Józefa Klisz i ++ z rodziny (int. Andrzej Brol)

Lędziny                17.00      Msza św. dla młodzieży: Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże

oraz za ++ męża, zięcia, szwagra i rodziców z obu stron (int. Fronia Hildegarda) – Ks. Karol Dźwigoński

PIĄTEK 09.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ syna Ryszarda, męża, pokrewieństwo Mateja i Duda (int. Mateja)

Lędziny                17.00      Droga Krzyżowa i Msza św.: Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże

                                            z okazji urodzin (int. Juraszek) – Ks. Karol Dźwigoński

18.00      Msza św. i Droga Krzyżowa dla młodzieży: Za + Gertrudę Meister w 30 – dzień po śmierci

               Po: Spotkanie z I i III klasą gimnazjalną

SOBOTA 10.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        (intencja wolna)

Lędziny                17.00      Msza św. niedzielna: Za ++ męża Józefa Szmechta, rodziców, teściów i pokrewieństwo z obu stron

oraz dusze w czyśćcu cierpiące (int. Marii Szmechta). Po: Przygotowanie do Bierzmowania (1, 2 i 3 kl.)

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU 11.03.2012 – Kolekta na potrzeby parafii – Zbiórka do puszek na misje „Ad Gentes”

                              6.40        Gorzkie żale          7.00     Różaniec

7.30        Za + męża Rocha, rodziców Loch i Ciasto oraz brata Józefa

Lędziny                8.30        Za ++ syna Krystiana, męża, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Urszuli Bialecki) – Ks. Karol

                                            Dźwigoński

9.30        Msza św. dwujęzyczna: Za + Łucję Kulawik i ++ z jej rodziny

10.25      Gorzkie żale

                              10.45      Za roczne dziecko Patryka Michałków, jego rodziców i chrzestnych

                              15.00      Droga Krzyżowa. Po: Spotkanie z II klasą gimnazjalną 

  

Zapowiedzi: Krzysztof Szepela z Chrząstowic i Małgorzata Nowak z Bażan

                       

PONIEDZIAŁEK 12.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za Parafian

WTOREK 13.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za + męża Wilhelma Duda, jego rodziców, rodziców Zgorzelskich, braci, Martę Pasoń i ++ z pokrewieństwa

(int. Duda Maria)                 

ŚRODA 14.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za + Gertrudę Ciasto

8.00        Msza św. szkolna: (w pewnej intencji)

                              18.00      Kreuzweg in deutscher Sprache

CZWARTEK 15.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ syna Rafała i Matyldę Golomb (int. Ansgara Wieszołek)

PIĄTEK 16.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        (w pewnej intencji)

Lędziny                17.00      Droga Krzyżowa i Msza św. dla młodzieży: Za ++ rodziców, teścia i dziadków (int. Szczurek) – Ks. Karol

                                            Dźwigoński

18.00      Droga Krzyżowa i Msza św. dla młodzieży: Za ++ męża Józefa Smuda, rodziców Gawlik i Smuda, brata,

               bratową i pokrewieństwo. Po: Spotkanie z I i III klasą gimnazjalną

SOBOTA 17.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz za ++ rodziców Dyga i Buhl

               (int. Buhl)

7.30        Zbiórka całej służby liturgicznej (próba generalna)

Lędziny                17.00      Msza św. niedzielna: Za ++ Marię i Maksymiliana Eberle i ich rodziców – Ks. Karol Dźwigoński

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU 18.03.2012 – Kolekta na potrzeby parafii

                              6.40        Gorzkie żale          7.00     Różaniec

7.30        Za ++ rodziców Firlus i Cichoń, braci, siostrę i bratową (int. Piotra Cichoń)

Lędziny                8.30        Za ++ męża Joachima Kubik, rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny (int. Anieli Kubik) – Ks. Karol Dźwigoński

9.30        Msza św. dwujęzyczna: Za ++ żonę Margot Duda, rodziców Orlik i Duda, braci i siostry oraz ++ z pokrewieństwa

               (int. Józef Duda)

10.25      Gorzkie żale

                              10.45      Za Parafian

                              15.00      Droga Krzyżowa. Po: Spotkanie z II klasą gimnazjalną i Parafialny Zespół Caritas    

 

Zapowiedzi: Krzysztof Szepela z Chrząstowic i Małgorzata Nowak z Bażan

                     

PONIEDZIAŁEK 19.03.2012 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA – OBLUBIEŃCA NMP – Kolekta na dalszy remont kościoła

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        1/ Do św. Józefa o dalszą opiekę i zdrowie oraz za ++ Brygidę i Franciszkę Malek (int. Malek Gerhard)

               2/ Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Joachima Grzesik

z okazji 50 – rocznicy urodzin

WIZYTACJA KANONICZNA

                              11.00      Nabożeństwo dla chorych i seniorów z sakramentem chorych i bł. sakramentalnym (jak w Lourdes)

                              14.00      Spotkanie z Radą Parafialną i Różą Różańcową (w salce)

                              15.00      Dom zakonny – Ochronka

                              16.00      Spotkanie z kandydatami do bierzmowania (I klasa gimnazjalna z Dzienniczkami Kandydata) – w salce

                              17.00      Uroczysta Msza św. pontyfikalna za parafian

                                            Po: Spotkanie z całą służbą liturgiczną, nadzwyczajnymi szafarzami i Parafialnym Zespołem Caritas

WTOREK 20.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ męża Alfonsa, rodziców Cichos i Okoń (int. Gertrudy Okoń)              

ŚRODA 21.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz za ++ męża Pawła, rodziców i + Marię

               Buhl (int. Golec)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna)

Lędziny                16.00      WIZYTACJA KANONICZNA: nabożeństwo   

18.00      Kreuzweg in deutscher Sprache

CZWARTEK 22.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za + męża Gerharda Buhl

18.00        Za + Andrzeja Michalskiego

PIĄTEK 23.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Za ++ teściów Helenę i Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące (int. Daneckich)

Lędziny                17.00      Droga Krzyżowa i Msza św. dla młodzieży: Za ++ Marię i Franciszka Kiwus oraz ++ z pokrewieństwa – Ks.

                                            Karol Dźwigoński

18.00      Droga Krzyżowa dla młodzieży. Po: Spotkanie z I i III klasą gimnazjalną

SOBOTA 24.03.2012

5.35        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże oraz za ++ matkę Łucję Buhl, rodziców Król, brata Józefa

i ++ pokrewieństwa (int. Wiktora Buhl)

Lędziny                17.00      Msza św. niedzielna: Do B.Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie dla Dawida

z okazji urodzin – Ks. Karol Dźwigoński

18.00        Za + Andrzeja Michalskiego w 30-dzień po śmierci

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 25.03.2012 – Kolekta na konserwację obiektów kurialnych i kościelnych zabytków

                              6.40        Gorzkie żale          7.00     Różaniec

7.30        Za Parafian

Lędziny                8.30        (intencja wolna) – Ks. Karol Dźwigoński

9.30 Msza św. dwujęzyczna: Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kiehl, Franciszkę i Jana Bartek, siostrę Edeltraudę, brata Ryszarda i pokrewieństwo (int. Emila Bartek)

10.25      Gorzkie żale

                              10.45      Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Huberta Reisig z okazji

50 – rocznicy urodzin. Po: Chrzest

                              15.00      Droga Krzyżowa. Po: Spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I-Komunii św.

                      

Okazja do spowiedzi: codziennie przed Mszą św.

Zapowiedzi: Krzysztof Szepela z Chrząstowic i Małgorzata Nowak z Bażan

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:

10.03: Drapczyński Agnieszka i Aleksander, Sordoń Alicja i Andrzej, Mazur Dorota, Marynowicz Małgorzata i Kazimierz
17.03: Czech Wanda i Ernest, Klimek Róża, Michalska Danuta, Ciasto Anna i Norbert
24.03: Pasoń Beata, Wacławczyk Barbara, Pocieżnicka Jolanta, Kobienia Edyta

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM, RADIOSŁUCHACZOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • TV Chronsty • Wybory