NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2011-11-06                           Strona główna ] W górę ] 71 ] 72 ] 73 ] 74 ] 75 ] 76 ] 77 ] 78 ] 79 ] 80 ] 81 ] 82 ] 83 ] 84 ] 85 ] 86 ] 87 ] 88 ] 89 ] 90 ] 91 ] 92 ] 93 ] 94 ] 95 ] 96 ] 97 ] 98 ] 99 ] 100 ] 101 ] 102 ] 103-104 ] 105 ] 106 ] 107 ] 108 ] 109 ] 110 ] 111 ] 112 ] 113 ] 114 ] 115 ] 116 ] 117 ] 118 ] 119 ] 120 ] 121 ] 122 ] 123 ] 124 ] 125 ] 126 ] 127 ] 128 ] 129 ] 130 ] 131 ] 132 ] 133 ] 134 ] 135 ] 136 ] 137 ] 138 ] 139 ] 140 ] 141 ] 142 ] 143 ] 144 ] 145 ] 146 ] 147 ] 148 ] 149 ] 150 ] 151 ] 152 ] 153 ] 154 ] 155 ] 156 ] 157 ] 158 ] 159 ] 160 ] 161 ] 162 ] 163 ] 164 ] 165 ] 166 ] 167 ] 168 ] 169 ] 170 ] 171 ] 172 ] 173 ] 174 ] 175 ] 176 ] 177 ] 178 ] 179 ] 180 ] 181 ] 182 ] 183 ] 184 ] 185 ] 186 ] 187 ] 188 ] 189 ] 190 ] 191 ] 192 ] 193 ] 194 ] 195 ] 196 ] 197 ] 198 ] 199 ] 200 ] 201 ] 202 ] 203 ] 204 ] 205 ] 206 ] 207 ] 208 ] 209 ] 210 ] 211 ] 212 ] 213 ] 214 ] 215 ] 216 ] 217 ] 218 ] 219 ] 220 ] 221 ] 222 ] 223 ] 224 ] 225 ] 226 ] 227 ] 228 ] 229 ] 230 ] 231 ] 232 ] 233 ] 234 ] 235 ] 236 ] 237 ] 238 ] 239 ] 240 ] 241 ] 242 ] 243 ] 244 ] 245 ] 246 ] 247 ] 248 ] 249 ] 250 ] 251 ] 252 ] 253 ] 254 ] 255 ] 256 ] 257 ] 258 ] 259 ] 260 ] 261 ] 262 ] 263 ] 264 ] 265 ] 266 ] 267 ] [ 268 ] 269 ] 270 ] 271 ] 272 ] 273 ] 274 ] 275 ] 276 ] 277 ] 278 ] 279 ] 280 ] 281 ] 282 ] 283 ] 284 ] 285 ] 286 ] 287 ] 288 ] 289 ] 290 ]

  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (7 – 13 listopada 2011)

 

PONIEDZIAŁEK 07.11.2011

6.30        Za ++ rodziców Malek i Woszek, starzyków z obu stron, Brygidę i Franciszkę Malek oraz dusze

w czyśćcu cierpiące (int. Malek Gerard)

                               18.00     Różaniec za zmarłych i Msza św.: Za ++ Józefa Loch, rodziców Loch i Krancioch, Brata Franciszka,

                                               bratową, szwagrów oraz wszystkich ++ z rodziny Loch - Krancioch (int. Łucja Loch)

 

WTOREK 08.11.2011

6.30        Do B. Op. oraz za ++ męża Rocha, szwagra Jana i brata Józefa oraz Gertrudę i Józefa Ciasto

(int. Ciasto)

Lędziny                17.00     Różaniec za zmarłych i Msza św.: Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze (int. Janik)

                               18.00     Różaniec za zmarłych

 

ŚRODA 09.11.2011 – ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

6.30        Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze (int. Ciecior Florian)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna)

               

CZWARTEK 10.11.2011 – Św. Leona Wielkiego Papieża

6.30        Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze (int. Grzesik Hubert)

18.00     Msza św. dla młodzieży: Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Pasoń oraz rodziców Micheń

i ++ z pokrewieństwa (int. Micheń Antoni)

 

PIĄTEK 11.11.2011 – Św. Marcina

6.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny oraz za ++ rodziców Wieszołek i Truchan, syna Rafała, Matyldę Golomb i ++ z pokrewieństwa (int. Wieszołek Ansgar)

Lędziny                17.00     Msza św. dla młodzieży: Za + męża Joachima Kubik, rodziców z obu stron, brata Józefa i bratanka

                                               Waldemara Czech, szwagra Johana Szulc i ++ z pokrewieństwa (int. Anieli Kubik) – Ks. Karol

                                               Dźwigoński

 

SOBOTA 12.11.2011 – Św. Jozafata

6.30        Za ++ rodziców Malek i Cichoń (int. Malek Paweł)

Lędziny                17.00     Msza św. niedzielna: Za + męża Ewalda Mróz (int. Mróz)

 

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA 13.11.2011 – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – zbiórka do puszek

                               6.40        Godzinki              7.00        Różaniec za zmarłych

7.30        Za ++ Teresę Słowik, rodziców Słowik i Bronder oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

Lędziny                               8.00        Różaniec za zmarłych   

Lędziny                8.30        Za + córkę Katarzynę Kornek i jej + ojca – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30        Msza św. dwujęzyczna: Za poległych w czasie I i II wojny światowej

                               10.45     Za ++ Pawła Mateja i syna Ryszarda

                               15.00     Różaniec za zmarłych

                              

Codziennie w dnie powszednie:                5.38        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:

12.11.2011: Mateja Edyta i Marian, Cebula Renata i Rafał, Sordoń Małgorzata i Jan, Fila Halina i Benedykt

19.11.2011: Tarkowski Ilona i Henryk, Frączkowski Joanna i Roman, Czajkowski Leszek i Urszula, Sordoń Arnold i Marta

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (14 – 20 listopada 2011)

 

PONIEDZIAŁEK 14.11.2011 – bł. Marii Luizy Merkert

6.30        Za ++ rodziców Michel i Cebula, ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Cebula Karol)

Lędziny                17.00     Za ++ Józefa Czech, syna Waldemara, rodziców z obu stron, braci Jerzego i Pawła oraz szwagierki

i szwagra – Ks. Karol Dźwigoński

 

WTOREK 15.11.2011

6.30        Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże (int. Leona Klimek)

16.30         Przemarsz z lampionami z przedszkola do kościoła, scenka ze św. Marcinem, modlitwa w kościele

                               18.00     Za + Józefa Wyrwoł w II rocznicę śmierci

 

ŚRODA 16.11.2011 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KATEDRY OPOLSKIEJ

6.30        Za ++ męża Jerzego, rodziców Kornek i Bronder, ++ z pokrewieństwa (int. Heleny Bronder)

8.00        Msza św. szkolna: (intencja wolna)            

               

CZWARTEK 17.11.2011 – Św. Elżbiety Węgierskiej

6.30        Za ++ rodziców Martę i Wincentego Barcik

Lędziny                17.00     Msza św. dla młodzieży: W intencji Ks. Prałata Ernesta Kubonia z okazji urodzin

 

PIĄTEK 18.11.2011 – Bł. Karoliny Kózka

6.30        Za ++ męża Gerharda Halek, rodziców Czech i Halek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00      Msza św. dla młodzieży: W intencji Ks. Prałata Ernesta Kubonia z okazji urodzin

 

SOBOTA 19.11.2011 – Bł. Salomei

6.30        Za ++ dziadków (w pewnej intencji)

Lędziny                17.00     Msza św. niedzielna: Za ++ matkę Annę i  brata Rainharda Elis, rodziców Alberta i Marię Kiwus, siostrę

                                               Agnieszkę Kowalik oraz ++ z pokrewieństwa – Ks. Karol Dźwigoński

 

NIEDZIELA 20.11.2011 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – Kolekta na dalszy remont kościoła

                               6.40        Godzinki              7.00        Różaniec za zmarłych

7.30        Za ++ rodziców Świerc i Woszek, ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Antoniego Woszek)

Lędziny                8.00        Różaniec za zmarłych   

Lędziny                8.30        Za ++ rodziców Mrocheń i Fronia, braci, siostrę i szwagra oraz zięcia Rudolfa (int. Juraszek)

Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30        Msza św. dwujęzyczna: Za ++ żonę Margot Duda, rodziców Orlik i Duda, braci i siostry

oraz ++ z pokrewieństwa (int. Józefa Dudy)

10.45      Za + Klarę Golomb, rodziców Ritę i Józefa Kowalczyk oraz ++ z pokrewieństwa Golomb i Kowalczyk

                               15.00     Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla

 

                              

 

Codziennie w dnie powszednie:                5.38        Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

 

 

Różaniec: tajemnice światła

 

017  1. Prosił mój Jezus Jana Chrzciciela, obmyj mnie w wodach Jordanu. * Przecież nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Twych sandałów. * Duch Święty zstąpił jak Gołę­bica, a Ojciec z nieba powiedział: * „On moim Synem umiło­wanym a dla was Drogą i Światłem”.

2. Synu, mój Synu, wina nie mają, prosiła Matka Jezusa. * Jeszcze nie przyszła moja godzina, gdy Ojciec moc swą objawi. * Zróbcie cokolwiek mój Syn wam powie. Stągwie są pełne po brzegi. * Cudownie woda stała się winem, a Je­zus moc swą objawił.

3.  Szukajcie najpierw Królestwa mego i Bożej sprawiedliwości, * a wszystko inne będziecie mieli, zna Ojciec wasze potrzeby. * Przecież Bóg o mnie więcej się troszczy, niźli o lilie i ptaki. * Zmieńmy myślenie i nasze życie, we wszyst­kim Bogu zawierzmy.

4.  Wziąłeś nas, Panie, na górę Tabor, z Piotrem, Jakubem i Janem * i okazałeś, że jesteś Bogiem, wobec Mojżesza, Eliasza. * To było niebo, chcieliśmy zostać, zbudować tam trzy namioty. * Ojciec powiedział: „Jego słuchajcie. To Syn mój umiłowany”.

5. Do końca Jezus nas umiłował, a w czas Ostatniej Wiecze­rzy * wziął chleb w swe ręce, uczynił Ciałem, a wino w Krew swą przemienił. * „Bierzcie i jedzcie, Krew Moją pijcie, głoście śmierć moją aż przyjdę”. * Śmierć Twą gło­simy i zmartwychwstanie. Przyjdź szybko, Panie, prosimy!

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • TV Chronsty • Wybory