NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2011-07-31                           Strona główna ] W górę ] 71 ] 72 ] 73 ] 74 ] 75 ] 76 ] 77 ] 78 ] 79 ] 80 ] 81 ] 82 ] 83 ] 84 ] 85 ] 86 ] 87 ] 88 ] 89 ] 90 ] 91 ] 92 ] 93 ] 94 ] 95 ] 96 ] 97 ] 98 ] 99 ] 100 ] 101 ] 102 ] 103-104 ] 105 ] 106 ] 107 ] 108 ] 109 ] 110 ] 111 ] 112 ] 113 ] 114 ] 115 ] 116 ] 117 ] 118 ] 119 ] 120 ] 121 ] 122 ] 123 ] 124 ] 125 ] 126 ] 127 ] 128 ] 129 ] 130 ] 131 ] 132 ] 133 ] 134 ] 135 ] 136 ] 137 ] 138 ] 139 ] 140 ] 141 ] 142 ] 143 ] 144 ] 145 ] 146 ] 147 ] 148 ] 149 ] 150 ] 151 ] 152 ] 153 ] 154 ] 155 ] 156 ] 157 ] 158 ] 159 ] 160 ] 161 ] 162 ] 163 ] 164 ] 165 ] 166 ] 167 ] 168 ] 169 ] 170 ] 171 ] 172 ] 173 ] 174 ] 175 ] 176 ] 177 ] 178 ] 179 ] 180 ] 181 ] 182 ] 183 ] 184 ] 185 ] 186 ] 187 ] 188 ] 189 ] 190 ] 191 ] 192 ] 193 ] 194 ] 195 ] 196 ] 197 ] 198 ] 199 ] 200 ] 201 ] 202 ] 203 ] 204 ] 205 ] 206 ] 207 ] 208 ] 209 ] 210 ] 211 ] 212 ] 213 ] 214 ] 215 ] 216 ] 217 ] 218 ] 219 ] 220 ] 221 ] 222 ] 223 ] 224 ] 225 ] 226 ] 227 ] 228 ] 229 ] 230 ] 231 ] 232 ] 233 ] 234 ] 235 ] 236 ] 237 ] 238 ] 239 ] 240 ] 241 ] 242 ] 243 ] 244 ] 245 ] 246 ] 247 ] 248 ] 249 ] 250 ] 251 ] 252 ] 253 ] 254 ] 255 ] 256 ] 257 ] 258 ] 259 ] 260 ] 261 ] 262 ] 263 ] [ 264 ] 265 ] 266 ] 267 ] 268 ] 269 ] 270 ] 271 ] 272 ] 273 ] 274 ] 275 ] 276 ] 277 ] 278 ] 279 ] 280 ] 281 ] 282 ] 283 ] 284 ] 285 ] 286 ] 287 ] 288 ] 289 ] 290 ]

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (1 – 14 sierpnia 2011)

 

PONIEDZIAŁEK 01.08.2011 – św. Alfonsa Liguoriego – Rusza piesza pielgrzymka opolska na Jasną Górę – w Lędzinach będzie około godz. 9.00

6.30         Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marii Duda

WTOREK 02.08.2011 – Porcjunkula (odpust zupełny pod zwykłymi warunkami)

6.30         Za ++ męża Józefa Mateja, rodziców Mateja, matkę, siostrę, szwagrów, za zaginionego ojca i za dusze w czyśćcu cierpiące

                (int. Mateja Elfryda)

                               18.00       Za + Józefa Porada w 30 – dzień po śmierci

ŚRODA 03.08.2011

6.30         Za ++ rodziców Zmuda i Ciasto, + brata Józefa

18.00       Do M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie (int. Bernard)

I – CZWARTEK 04.08.2011 – św. Jana Vianneya

6.30         (intencja wolna)

Lędziny                   19.00       Za ++ męża Johanna, rodziców Szulc i Czech oraz ++ z pokrewieństwa (int. Tildy Szulc) – Ks. Karol Dźwigoński

I – PIĄTEK 05.08.2011

6.30         Za Parafian, a szczególnie czcicieli Najśw. Serca Jezusowego oraz o zdrowie dla Janiny

8.00         Sakramenty święte w domach chorych

Lędziny                   19.00       Za ++ matkę Tinę Merk, męża, babcię Jarecką i ++ z pokrewieństwa Kornek (int. Kornek Aniela) – Ks. Karol Dźwigoński

 

I – SOBOTA 06.08.2011 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – parafialna pielgrzymka samochodowa na Jasną Górę (Msza św. z pieszymi pielgrzymami)

6.30         Za ++ rodziców Bronder i Wocka oraz ++ z pokrewieństwa (int. Bronder)

17.00       Do Anioła Stróża za roczne dziecko Samuela Malek, jego rodziców i chrzestnych oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

                Po: Chrzest Jakuba i Karola Janiszewskich

Lędziny                   19.00       Za ++ Pawła Gach, syna Leonarda, rodziców Kazubek i Gach oraz pokrewieństwa z obu stron (int. Gach Rozalia) – Ks. Karol

                                               Dźwigoński

               

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA 07.08.2011 – Kolekta dla Kurii i Seminarium

6.40         Godzinki                7.00      Różaniec i Spowiedź św.         

7.30         Za ++ brata Joachima, rodziców i pokrewieństwo z obu stron

Lędziny                   8.30         Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny (int. Mientus Oswald) –

                                               Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna)

                               10.45       Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

                               15.00       Nieszpory

 

PONIEDZIAŁEK 08.08.2011 – św. Dominika

6.30         Za ++ żonę Anielę, rodziców Paulinę, Alojza, Annę i Jana oraz z pokrewieństwa z obu stron (w pewnej intencji)

Lędziny                   19.00       Do M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie (int. Krawczyk) Ks. Karol Dźwigoński

WTOREK 09.08.2011 – św. Teresy Benedykty od Krzyża

6.30         Za ++ rodziców i dziadków (w pewnej intencji)

                18.00       Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie (int. Cichoń Klara)

ŚRODA 10.08.2011 – św. Wawrzyńca

6.30         Za ++ rodziców Fikus i Wyrwoł, siostry, szwagrów i ++ z pokrewieństwa (int. Wyrwoł)

CZWARTEK 11.08.2011 – św. Klary

6.30         Za ++ męża Rocha Ciasto, brata Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK 12.08.2011

6.30         Za ++ rodziców Micheń, + męża Eryka (int. Micheń Helga)

Lędziny      wyjątkowo                  18.00       Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Katarzyny i Dariusza Rajtor

SOBOTA 13.08.2011

6.30         Do B. Op. i M.B. Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze (int. Cebula Stanisław)

 

NIEDZIELA XX ZWYKŁA 14.08.2011

6.40         Godzinki                7.00      Różaniec i Spowiedź św.         

7.30         Za ++ Annę i Wiktora Bronder oraz ++ z pokrewieństwa Anioł

Lędziny                   8.30         Do M.B. Wspomożenia Wiernych i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą dalszą opiekę i zdrowie

w rodzinie (w pewnej intencji) – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w rocznicę ślubu (Bartek Rafał)

                               10.45       (intencja wolna)

                               15.00       Nieszpory

 

Codziennie w dnie powszednie:            5.40         Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

KOLEKTA NA REMONT KOŚCIOŁA (17.07.2011) w Chrząstowicach wyniosła: 2591,27 zł, 15 €; w Lędzinach wyniosła: 838 zł, 50 centów; Skarbona 120 zł. „BÓG ZAPŁAĆ”!

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: Rufin Buhl z Chrząstowic i Regina Komorek z Pawłowiczek

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO!

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (15 – 28 sierpnia 2011)

 

PONIEDZIAŁEK 15.08.2011 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY – Kolekta na Wydział Teologiczny UO – Odpust w Szczedrzyku

7.30         Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie (int. Cebula Karol)

Lędziny                   9.00         Do B. Op. z podz. za łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Włodarczyk

                               10.45       Za ++ męża Piotra, rodziców z obu stron, siostrę i ++ z pokrewieństwa (int. Panek)              

                               15.00       Nieszpory Maryjne

 

WTOREK 16.08.2011 – Odpust św. Rocha w Dębiu – suma o 11.00

6.30         Za ++ Łucję Jończyk i rodziców

Lędziny                   19.00       Za + męża i ojca Ryszarda Bialucha w 3 – rocznicę śmierci oraz za ++ synów Jana i Józefa, rodziców z obu stron i dusze

w czyśćcu cierpiące (int. Adelajdy Bialucha) Ks. Karol Dźwigoński

 

ŚRODA 17.08.2011 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA

6.30         Za + męża Ryszarda Mateja w I – rocznicę śmierci (int. Gabrieli Mateja)

CZWARTEK 18.08.2011

6.30         Za ++ rodziców Grund i Klisz, córkę Teresę i męża Józefa (int. Klisz)

Lędziny                   19.00       Za ++ rodziców Marię i Alojzego Sopa – Ks. Karol Dźwigoński

PIĄTEK 19.08.2011

6.30         (intencja wolna)

                               18.00       Za ++ Łucję i Franciszka Malek oraz ++ z pokrewieństwa

SOBOTA 20.08.2011 – św. Bernarda

6.30         Za ++ męża Jerzego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa (int. Sowa Alicja)

17.00 – 18.00 OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZED ODPUSTEM

Lędziny                   19.00       Msza św. niedzielna: Za ++ ojca Joachima Kubik, teściów Jana i Florentynę Szmechta, dziadków Czech – Kubik oraz ++

z pokrewieństwa – Ks. Karol Dźwigoński

                 

NIEDZIELA XXI ZWYKŁA 21.08.2011 – ODPUST KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA NMP – Kolekta na remont kościoła

6.40         Godzinki                7.00      Różaniec i Spowiedź św.         

7.30         Do Boskiej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o dalsze i za + męża Józefa (int. Loch Łucja)

Lędziny                   8.30         Za ++ Marię i Franciszka Kiwus oraz ++ z pokrewieństwa – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna)

                               11.00       SUMA ODPUSTOWA PRZY GROCIE LURDZKIEJ W INTENCJI PARAFIAN I GOŚCI

– błogosławieństwa Prymicyjnego udziela Ks. Krzysztof Deszczka

                               15.00       Nieszpory Maryjne

 

Prosimy o pomoc w przygotowaniu odpustu: nagłośnienie, wysprzątanie placu kościelnego i groty lurdzkiej. Zapraszamy orkiestrę, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich ministrantów i dzieci Maryi do służby. Zalecki - wypominki za zmarłych z okazji odpustu można składać do kolekty lub zapisywać z tyłu kościoła u siostry zakonnej w niedzielę odpustową. Ofiary na kwiaty na odpust można składać u sióstr zakonnych. Za wszelkie ofiary BÓG ZAPŁAĆ.

 

PONIEDZIAŁEK 22.08.2011 – NMP KRÓLOWEJ

6.30         Za ++ polecanych naszym modlitwom w dzień odpustu parafialnego

Lędziny                   19.00       Za + Ryszarda Lech (int. Duda) Ks. Karol Dźwigoński

WTOREK 23.08.2011

6.30         (intencja wolna)

ŚRODA 24.08.2011 – Święto Bartłomieja Apostoła

6.30         Za ++ rodziców Elżbietę i Jerzego Giza, teścia Jerzego Sordoń, ciotkę Klarę, ++ z pokr. z obu stron (int. Sordoń)

18.00       Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą dalszą opiekę i zdrowie (int. Ozimek Ludwik)

Lędziny                   19.00       Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże dla Marty i Sebastiana Kiwus Ks. Karol Dźwigoński

CZWARTEK 25.08.2011

6.30         Za ++ rodziców z obu stron, męża oraz ++ z pokrewieństwa Panic i Cader

Lędziny                   19.00       Za ++ rodziców Teresę i Pawła Gondro oraz ++ z pokrewieństwa – Ks. Karol Dźwigoński

 

PIĄTEK 26.08.2011 – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

6.30         (intencja wolna)

Lędziny                   19.00       Za ++ rodziców Józefa i Klarę Rajtor

SOBOTA 27.08.2011 – św. Moniki

6.30         Za ++ rodziców Orlik i Tarara, rodzeństwo Tarara i pokrewieństwo Orlik i dusze w czyśćcu cierpiące

 

NIEDZIELA XXII ZWYKŁA 28.08.2011 Odpust w Grodźcu (suma o 11.00)

6.40         Godzinki                7.00      Różaniec i Spowiedź św.         

7.30         Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę oraz za + męża Piotra (int. Zmuda)

Lędziny                   8.30         Za ++ Agnieszkę i Henryka Sowiecki oraz ++ z pokrewieństwa – Ks. Karol Dźwigoński

                               9.30         Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna)

                               10.45       (intencja wolna)

                               15.00       Nieszpory

 

Codziennie w dnie powszednie:            5.40         Godzinki                6.00      Różaniec i Spowiedź św.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

6.08: Bąk Felicyta i Władysław, Twardawski Grażyna i Teodor, Bąk Iwona i Krzysztof, Kornek Agata i Roman
13.08: Sklorz Beniamina i Gerard, Mathea Irena i Rudolf, Nowak Małgorzata i Sławomir, Cichoń Klaudia
20.08: Czaja Jadwiga i Henryk, Olech Maria i Jacek, Morka Kornelia i Rudolf, Reisig Edyta i Hubert
27.08: Operacz Radosław, Geisler Stefania, Bernat Maria i Marcin, Talaga Dariusz

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO!

 

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • TV Chronsty • Wybory