NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2010-10-24                            Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229 • 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 • 248 • 249 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 259 • 260 • 261 • 262 • 263 • 264 • 265 • 266 • 267 • 268 • 269 • 270 • 271 • 272 • 273 • 274 • 275 • 276 • 277 • 278 • 279 • 280 • 281 • 282 • 283 • 284 • 285 • 286 • 287 • 288 • 289 • 290

 

MISJE ŚWIĘTE (25 – 31października 2010)

 

PONIEDZIAŁEK 25.10.2010

                               6.30         Msza św. z nauką misyjną ogólną: Do Boskiej Opatrzności i M.B.N.P. z podziękowaniem

za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rocznicę ślubu

                               9.45 – 10.50 Misje dla dzieci

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką misyjną ogólną: Do B. Op. i M.B.N.P.

z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże (int. Rajtor)

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą

o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże oraz za + męża (w pewnej intencji). Po: Nauka stanowa dla młodzieży

21.00       Apel Jasnogórski

 

WTOREK 26.10.2010

6.30         Msza św. z nauką misyjną ogólną: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski

                i prośbą o dalsze (w pewnej intencji)

                               9.45 – 10.50 Misje dla dzieci

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe na cmentarzu

Msza św. z nauką misyjną ogólną: (intencja wolna)

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski

                i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie Fabisz

                Po: Nauka stanowa dla kobiet

21.00       Apel Jasnogórski

               

ŚRODA 27.10.2010

6.30         Msza św. z nauką misyjną ogólną: Za ++ rodziców Zofię i Wincentego Kornek, szwagra Jerzego

i ++ z pokrewieństwa (int. Kornek Łucja)

                               9.45 – 10.50 Misje dla dzieci

13.00       Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla

                Huberta Kała z okazji 70 – rocznicy urodzin

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką misyjną ogólną: (intencja wolna)

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Do B. Opatrzności i M.B.N.P. zdrowie i bł. Boże (int. Glensk)

                Po: Nabożeństwo za zmarłych i nauka stanowa dla mężczyzn

21.00       Apel Jasnogórski

 

CZWARTEK 28.10.2010 – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

                               5.35         Spowiedź św.

6.30         Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze (w pewnej intencji)

                Po: Nabożeństwo eucharystyczno – powołaniowe

9.00         Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia

Lędziny                  15.30       Spowiedź św.

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką misyjną ogólną: Do B.Op. z podz. za wszelkie otrzymane

                                               łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże (int. Mróz Berthold)

                               17.30       Spowiedź św.

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: (intencja wolna)

                Po: Nabożeństwo uwielbienia za dar Eucharystii i Kapłaństwa

21.00       Apel Jasnogórski i Spowiedź św.

               

 

 

PIĄTEK 29.10.2010

                               5.35         Spowiedź św.

6.30         Za ++ żonę Stefanię, rodziców Ciasto i Pluta oraz zaginionego brata (int. Pluta Ewald)

8.00         Sakramenty św. w domach chorych

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką misyjną ogólną: Za + Annę Wieszołek,

++ z pokrewieństwa Wieszołek i Wilczek (int. Mrocheń)

                               17.30       Spowiedź św.

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: (intencja wolna)

                Po: Nabożeństwo przebłagalne pod krzyżem

21.00       Apel Jasnogórski i Spowiedź św.

 

SOBOTA 30.10.201

                               5.35         Spowiedź św.

6.30         Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla

                Joachima Cichoń z okazji 50 – rocznicy urodzin

                Po: Nabożeństwo Maryjne

Lędziny                  14.00       Msza św. ślubna: W intencji Michała Kassak i Katarzyny Knaś

Lędziny                  16.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką misyjną ogólną: Za + męża Franciszka Prochota,

                                               rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa

                               17.30       Spowiedź św.

18.00       Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Piotra Zmuda

                Po: Nabożeństwo

21.00       Apel Jasnogórski i Spowiedź św.

 

NIEDZIELA XXXI ZWYKŁA 31.10.2010 – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. – kolekta dla Misjonarza

                               6.35         Godzinki          7.00     Różaniec

7.30         Za ++ rodziców Ritę i Józefa Kowalczyk

Lędziny                  8.30         Nabożeństwo Różańcowe

Lędziny                  9.00         Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą (w pewnej intencji)

10.45       Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w intencji Jadwigi i Manfreda

                Fabisz oraz za ++ z rodziny z obu stron

15.00       Nabożeństwo Różańcowe na zakończenie Misji św.

 

 

 

Misje św. będą transmitowane przez Internet.

CODZIENNIE W DNI POWSZEDNIE:          5.35            Godzinki                     6.00            Różaniec

KOLEKTA NA REMONT KOŚCIOŁA (17.10.2010) w Chrząstowicach wyniosła: 2731,97 zł, 2 KC; indywidualna wpłata: 300 zł.;

w Lędzinach 985 zł, skarbona 35 zł. „BÓG ZAPŁAĆ”!

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:

30.10.2010: 1. Bronder Marianna i Ginter, 2. Łukaszczyk Anna, 3. Mocza Brygida i Herbert, 4. Nieczesny Joanna i Paweł

 

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I INTERNAUTOM ŻYCZYMY OWOCNEGO PRZEŻYCIA MISJI ŚWIĘTYCH!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • TV Chronsty • Wybory