NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2009-10-11                            Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229 • 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 • 248 • 249 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 259 • 260 • 261 • 262 • 263 • 264 • 265 • 266 • 267 • 268 • 269 • 270 • 271 • 272 • 273 • 274 • 275 • 276 • 277 • 278 • 279 • 280 • 281 • 282 • 283 • 284 • 285 • 286 • 287 • 288 • 289 • 290

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (12 – 18 października 2009)

 

PONIEDZIAŁEK 12.10.2009

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec             

6.30        Za ++ z rodzin Kwosek – Łukaszczyk oraz w intencji Józefa Łukaszczyk z okazji 50 – rocznicy urodzin

Lędziny                17.00      Za + męża Józefa i ++ z pokrewieństwa (int. Bronder Aniela). Po: Nabożeństwo Różańcowe

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe             

WTOREK 13.10.2009 – bł. Honorata Koźmińskiego

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za ++ rodziców Annę i Wiktora Bronder i ++ z rodziny Anioł

Lędziny                17.00     Nabożeństwo Różańcowe

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Waltraudę Fabisz, jej rodziców Elżbietę i Franciszka

                                            Długosz, ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Chudalla, ++ dziadków Łucję i Piotra Fabisz

i ++ z pokrewieństwa

ŚRODA 14.10.2009 – Dzień Nauczyciela

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za ++ rodziców Batel i Cichoń i ++ z pokrewieństwa (int. Cichoń Jerzy)

Lędziny                17.00      Nabożeństwo Różańcowe             

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za + Kurta Meister, rodziców z obu stron, za + siostrę

i wnuka Andrzeja

CZWARTEK 15.10.2009 – św. Teresy od Jezusa

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec             

6.30        Za ++ męża Herberta Halupczok, rodziców Halupczok i Malek (int. Halupczok Maria)              

Lędziny                17.00      Nabożeństwo Różańcowe

18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. koncelebrowana: 1/ Za ++ rodziców Jana i Klarę Spyra, ojca Józefa Król, dziadków i ++ z pokrewieństwa. 2/ Do M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny z okazji 50 – rocznicy urodzin (Ks. Erwin Kuzaj)

PIĄTEK 16.10.2009 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za ++ Wincentego i Elżbietę Woszek, męża Ericha (int. Micheń Helga)

Lędziny                17.00      Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie

(int. Kiwus Hubert). Po: Nabożeństwo Różańcowe    

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe

SOBOTA 17.10.2009 – św. Ignacego Antiocheńskiego

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Do Matki Boskiej Różańcowej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę

oraz za ++ rodziców Klimek i rodzeństwo (int. Klimek Adela)

11.00      Msza św. ślubna: W intencji Marka Wrzos i Gabrieli Łukaszczyk

13.00      Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Angeli i Ewalda Orlik z okazji 50 – lecia

               Małżeństwa (Ks. Erwin Kuzaj)

Lędziny                16.30      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. niedzielna: Za ++ męża Józefa oraz rodziców Szmechta

i Mateja (int. Szmechta Maria)

18.00      Nabożeństwo Różańcowe             

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10.2009 NIEDZIELA MISYJNA  – Zbiórka na misje – Kolekta na remont kościoła

                              6.38        Godzinki              7.00        Różaniec

7.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i za + męża Piotra (int. Zmuda)

Lędziny                9.00        Za ++ męża Leona i córkę Stefanię (int. Duda Elfryda).  Po: Nabożeństwo Różańcowe

9.00        Msza św. dwujęzyczna: Do B.Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane  łaski oraz z prośbą o dalszą

               opiekę i zdrowie i za + męża Gerarda (int. Buhl Jadwiga)

10.20      Godzinki

10.45      Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Marii i Alojzego Mathea

z okazji złotego wesela

15.00      Nabożeństwo Różańcowe

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (19 – 25 października 2009)

 

PONIEDZIAŁEK 19.10.2009

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec             

6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i za + męża Konrada (int. Malek)

Lędziny                17.00      Za ++ męża Józefa Hyla, rodziców Rajtor i Hyla oraz pokrewieństwo.

Po: Nabożeństwo Różańcowe (Ks. Erwin Kuzaj)

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Za ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo

(int. Cichoń Konrad)           

WTOREK 20.10.2009 – św. Jana Kantego

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za + żonę Hildegardę Kwosek 

Lędziny                17.00      Za ++ rodziców Piotra i Marię Gonsior (int. Niesłony). Po: Nabożeństwo Różańcowe              

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe

ŚRODA 21.10.2009 – bł. Jakuba Strzemię

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za ++  Walentego i Stanisławę Janickich (int. Olech)

Lędziny                11.00      Msza św. ślubna: W intencji Tomasza Janiszewskiego i Anny Bender

Lędziny                17.00      Za ++ rodziców Małgorzatę i Franciszka Nolepa, męża Jana, rodzeństwo, bratową Edeltraudę, szwagra

                                            i ++ z pokr. Nolepa – Mrocheń (int. Woszek Elżbieta). Po: Nabożeństwo Różańcowe

                                             (Ks. Erwin Kuzaj)

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe

CZWARTEK 22.10.2009

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec             

6.30        Za ++ rodziców Joniec, braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące     

Lędziny                17.00      Nabożeństwo Różańcowe

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

w rodzinie Iwony i Adama Klimek oraz za + ojca Antoniego

PIĄTEK 23.10.2009

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Do M.B. Różańcowej o zdrowie i bł. Boże i za ++ rodziców Malek i Woszek oraz ++ z pokrewieństwa (int. Malek Gerard)

Lędziny                17.00      Nabożeństwo Różańcowe             

                              18.00      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św.: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski

i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za ++ rodziców Edmunda i Annę Bul i + ojca Alojza Mazur (int. Mazur)

SOBOTA 24.10.2009

                              5.38        Godzinki              6.00        Różaniec

6.30        Za ++ męża Zdzisława Cieplak, rodziców i teściów (int. Cieplak Krystyna)

Lędziny                16.30      Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. niedzielna: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem

za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże (int. Rajtor)

18.00      Nabożeństwo Różańcowe             

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2009 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

                              6.38        Godzinki              7.00        Różaniec

7.30        Do Boskiej Opatrzności i M.B.N.P. zdrowie i bł. Boże (w pewnej intencji)

Lędziny                9.00        Za + męża Ryszarda, dwóch synów Jana i Józefa, rodziców i pokrewieństwo

(int. Bialucha Adelajda). Po: Nabożeństwo Różańcowe

9.00        Msza św. dwujęzyczna: Za ++ rodziców Ritę i Józefa Kowalczyk

10.20      Godzinki

10.45      Za roczne dziecko Jana Pawła Kołodziej, jego rodziców i chrzestnych

15.00      Nabożeństwo Różańcowe

 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

17.10.2009: 1.Cichoń Beata,  2. Cichoń Małgorzata i Joachim,  3.Damaszek Teresa i Ryszard,  4.Sordoń Zofia i Rudolf
24.10.2009: 1. Bul Maria i Wiktor,  2. Piniaś Roman,  3. Glonek Celina i Michał,  4. Czarnecki Elżbieta i Tomasz

 

KOLEKTA NA REMONT KOŚCIOŁA (20.09.2009)

w Chrząstowicach wyniosła: 3091,76 zł,  7 €, 1 kuna; wpłaty indywidualne: 3500 zł, 1000 zł, 200 zł i 150 €.

w Lędzinach wyniosła: 954 zł, 2,40 €. „BÓG ZAPŁAĆ”!

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Przedszkole • Rekolekcje • Suchy Bór • TV Chronsty • Wybory