NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2008-07-26                            Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216

 

PRZĄDEK NABOŻEŃSTW (28 lipca – 10 sierpnia 2008)

 

PONIEDZIAŁEK 28.07.2008

6.30        Za + męża Eryka Micheń

                18.00     Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie (int. Wieszołek Roman)

 

WTOREK 29.07.2008 – św. Marty

6.30        Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże oraz za + ojca Konrada (int. Malek Bernard)

Lędziny                 19.00     Za + Martę Sopa i ++ z rodziny

 

ŚRODA 30.07.2008

6.30        Za + matkę Hildegardę Kwosek (int. Morka)

Lędziny                 19.00     Za ++ syna Waldemara Czech, męża Józefa, rodziców z obu stron, braci, szwagierki i szwagra

 

CZWARTEK 31.07.2008 – św. Ignacego z Loyoli

6.30        Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze (int. Spyra Reihold)

Lędziny                 19.00     Do M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie (int. Krawczyk)

 

I – PIĄTEK 01.08.2008 – św. Alfonsa Liguoriego

                6.30        Za Parafian, szczególnie czcicieli  Najśw. Serca Jezusowego (od 8.00 – odwiedziny chorych)

Lędziny                 19.00     Za ++ żonę Marię Malorny i rodziców z obu stron

 

I – SOBOTA 02.08.2008 – Porcjunkula (odpust zupełny pod zwykłymi warunkami)

6.30        Za ++ męża Józefa Mateja, rodziców Mateja, matkę, siostrę, szwagrów, za zaginionego ojca i za dusze w czyśćcu cierpiące (int. Mateja Elfryda)

                18.00     Do B. Op. i M.B. Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze (w pewnej intencji)

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.08.2008 – Kolekta dla Seminarium Duchownego w Opolu

7.30        Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże w intencji Marii Duda

9.00        Msza św. dwujęzyczna: Do M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie

(int. Bernard)                                                                                                                                     10.20     Godzinki

10.45     Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z okazji 80 r. ur. (int. Cichoń Klara)

15.00     Nieszpory

Lędziny                 8.30        Za + męża Johanna Schulz i rodziców z obu stron

 

PONIEDZIAŁEK 04.08.2008 – św. Jana Maryi Vianeya

                6.30        Za ++ rodziców Zmuda i Ciasto oraz brata Józefa

                 

WTOREK 05.08.2008

                6.30        Za ++ rodziców i brata Joachima (int. Mrocheń)

 

ŚRODA 06.08.2008 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

6.30        Za ++ rodziców Bronder i Wocka, z pokrewieństwa (int. Bronder)

Lędziny                 19.00     Za ++ matkę Tinę Merk, męża, babcię Jarecką i ++ z pokrewieństwa Kornek (int. Kornek Aniela)               

 

CZWARTEK 07.08.2008

                6.30        (intencja wolna) 

 

PIĄTEK 08.08.2008 – św. Dominika

                6.30        (intencja własna)               

 

SOBOTA 09.08.2008 – św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy

                6.30        Za ++ rodziców i dziadków (w pewnej intencji)

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 10.08.2008

7.30        Za ++ rodziców Fikus i Wyrwol, siostry, szwagrów i ++ z pokrewieństwa (int. Wyrwol)

9.00        Msza św. dwujęzyczna: (intencja wolna)                                                                                  10.20     Godzinki

10.45     Za Parafian

15.00     Nieszpory

Lędziny                 8.30        Za ++ Pawła Gach, syna Leonarda, rodziców Kazubek i Gach oraz pokrew. z obu  stron (int. Gach Rozalia)

 

Okazja do spowiedzi św. jest pół godziny przed każdą Mszą św.                    

KOLEKTA NA POTRZEBY KOŚCIOŁA:

(20.07.2008)  w Chrząstowicach wyniosła: 2587,13 zł i 13 €; w Lędzinach: 960,80 zł „BÓG ZAPŁAĆ”!

 

PRZĄDEK NABOŻEŃSTW (11 –  24 sierpnia 2008)

 

PONIEDZIAŁEK 11.08.2008 – św. Klary

6.30        Za ++ męża Rocha Ciasto, brata Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

WTOREK 12.08.2008

6.30        Za ++ rodziców Micheń, + męża Eryka (int. Micheń Helga)

Lędziny                 19.00     Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Katarzyny i Dariusza Rajtor

 

ŚRODA 13.08.2008

6.30        Do B. Op. i M.B. Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze (int. Cebula Stanisław)

CZWARTEK 14.08.2008 – św. Maksymiliana Kolbego

6.30        Za ++ Annę i Wiktora Bronder oraz ++ z pokrewieństwa Anioł

18.00     Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie (int. Cebula Karol)

Lędziny                 19.00     Do M.B. Wspomożenia Wiernych i Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą dalszą

                               opiekę i zdrowie w rodzinie (w pewnej intencji)

 

PIĄTEK 15.08.2008 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY – Kolekta na KUL

                7.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z okazji 70 – rocznicy ur.

Lędziny                 8.30        Za ++ rodziców Gertrudę i Teodora Król, męża Józefa, brata, zięcia i rodziców Bronder (int. Bronder)

10.45     Za ++ ojców z obu stron (int. Mateja Ryszard)

15.00     Nieszpory Maryjne

 

SOBOTA 16.08.2008 – św. Rocha (odpust w Dębiu - suma o godz. 11.00)

6.30        Za ++ Łucję Jończyk i rodziców

17.00     OKAZJA DO SPOWIEDZI PRZED ODPUSTEM

Lędziny                 19.00     Do B. Op. z podz. za łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w int. rodziny Włodarczyk Tadeusz

 

NIEDZIELA 17.08.2008 – ODPUST KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA NMP – Kolekta na dalszy remont kościoła 

7.30        Za + męża Piotra oraz do B. Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny (int. Panek)

9.00        Msza św. dwujęzyczna: Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z  prośbą o dalsze w rocznicę ślubu       (int. Bartek Rafał)                      

10.20     Godzinki

11.00     SUMA ODPUSTOWA PRZY GROCIE LURDZKIEJ W INTENCJI PARAFIAN I GOŚCI

15.00     Nieszpory Maryjne

Lędziny                 8.30        Za ++ ojca Gerharda Bialecki, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Bialecki Bernhard)

 

PONIEDZIAŁEK 18.08.2008 – Piesza pielgrzymka opolska na Jasną Górę

                6.30        Za ++ rodziców Grund i Klisz i córkę Teresę (int. Klisz)

Lędziny                 19.00     Za ++ rodziców Marię i Alojzego Sopa

                 

WTOREK 19.08.2008

6.30        Do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże oraz za + męża Maksymiliana Wojtas (int. Pikos Wilibald)

18.00     Za ++ Łucję i Franciszka Malek oraz ++ z pokrewieństwa

 

ŚRODA 20.08.2008 – św. Bernarda

6.30        Za + Łucję Pietsch w 30 – dzień po śmierci

18.00     Za ++ męża Jerzego Sowa, rodziców Sowa i Segiet (int. Sowa Alicja)

 

CZWARTEK 21.08.2008 – św. Piusa X

                6.30        Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze i za + męża Józefa (int. Loch) Lędziny                  19.00     Za ++ Marię i Franciszka Kiwus oraz ++ z pokrewieństwa

 

PIĄTEK 22.08.2008 – NMP KRÓLOWEJ

                6.30        (intencja wolna)

Lędziny                 19.00     Za + Ryszarda Lech (int. Duda)

 

SOBOTA 23.08.2008

                6.30        Do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 50-rocznicy urodzin (w pewnej intencji)

Lędziny                 19.00     Za ++ męża, rodziców z obu stron i pokrewieństwo (int. Labusz)

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.08.2008

7.30        Za ++ rodziców Elżbietę i Jerzego Giza, teścia Jerzego Sordoń, ciotkę Klarę, ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Sordoń)

9.00        Msza św. dwujęzyczna:  Za ++ polecanych naszym modlitwom w dzień odpustu parafialnego                                                                           10.20     Godzinki

10.45     Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze z okazji rocznicy ślubu i zamieszkania w Chrząstowicach w intencji Justyny i Dariusza Sinica

15.00     Nieszpory

Lędziny                 8.30        Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i bł. Boże w int. Marty i Sebastiana Kiwus

 

OGŁOSZENIA:

Prosimy o pomoc w przygotowaniu odpustu: nagłośnienie, wysprzątanie placu kościelnego i groty lurdzkiej. Zapraszamy orkiestrę, mężczyzn do niesienia baldachimu, wszystkich ministrantów i dzieci Maryi do służby. Zalecki - wypominki za zmarłych z okazji odpustu można składać do kolekty lub zapisywać z tyłu kościoła u siostry zakonnej w niedzielę odpustową. Ofiary na kwiaty na odpust można składać u sióstr zakonnych. Za wszelkie ofiary BÓG ZAPŁAĆ.

NA GÓRZE ŚW. ANNY: Uroczystość Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi 29 – 31sierpnia 2008

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH!

 

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Rekolekcje • Rozważania • Wino • Suchy Bór • Wybory • TV Chronsty