NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

2007-10-28                            Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216

 

15.00    Nabożeństwo Różańcowe z nauką rekolekcyjną stanową dla małżonków (z całej parafii)

 

PRZĄDEK NABOŻEŃSTW (29 X – 11 XI 2007)

 

PONIEDZIAŁEK 29.10.2007 – 6.00 Spowiedź święta

6.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za ++ żonę Stefanię, rodziców Ciasto i Pluta, zaginionego brata i ++ z pokrewieństwa (int. Pluta Ewald)

9.45 – 10.50 Rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej

Lędz.   16.00    Spowiedź święta

Lędz.   16.30    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za + Annę

                        Wieszołek, ++ z pokrewieństwa Wieszołek i Wilczek (int. Mrocheń)

17.30    Spowiedź święta

18.00    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze oraz za ++ rodziców z obu stron (w pewnej intencji). Po: nauka stanowa dla młodzieży

 

WTOREK 30.10.2007 – 6.00 Spowiedź święta

6.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za ++ rodziców Pasoń, ojca i brata Piusa Mańczyk i za dusze w czyśćcu cierpiące  (int. Pasoń Jan)

9.45 – 10.50 Rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej

Lędz.   16.00    Spowiedź święta

Lędz.   16.30    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za + męża

                        Franciszka Prochota, rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa

17.30    Spowiedź święta

18.00    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za ++ rodziców, dziadków, ojca chrzestnego i ++ z pokrewieństwa. Po: nauka stanowa dla niewiast

 

ŚRODA  31.10.2007

6.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za++ męża, rodziców Buhl, Grzesik i Bednorz, dwóch braci i pokrewieństwo (int. Grzesik)

9.45 – 10.50 Rekolekcje dla dzieci Szkoły Podstawowej

Lędz.   16.00    Spowiedź święta

Lędz.   16.30    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za + Alfonsa Galuska

w 30 – dzień po śmierci

17.30    Spowiedź święta

18.00    Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże oraz za + męża (w pewnej intencji). Po: nauka stanowa dla mężczyzn

 

I – CZWARTEK  01.11.2007 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za ++ rodziców Józefa i Katarzynę Pason

i ++ z pokrewieństwa (int. Pason Jan)

Lędz.   9.00      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: za + męża Pawła Gondro

oraz ++ rodziców Gondro – Gebauer

10.45    Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za + matkę Matyldę Król i Bibiannę Pasoń (int. Król)

Lędz.   13.30    Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz 

15.00    Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz

 

I – PIĄTEK 02.11.2007 – Dzień Zaduszny – Kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty na ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

6.30      Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: za + męża, rodziców z obu stron, pokrewieństwo,

+ siostrę zakonną Ingrację (int. Kokot Maria)

            8.30      Różaniec za zmarłych

9.00      Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych: Za Parafian

            Po: odwiedziny chorych

Lędz.    16.30    Różaniec za zmarłych

Lędz.   17.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: Za wszystkich wiernych zmarłych     

17.30    Różaniec za zmarłych

18.00    Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną: W intencjach Ojca Świętego

 

I – SOBOTA  03.11.2007

6.30      Za ++ rodziców Woszek  (int. Woszek Albina)

17.00    Różaniec za zmarłych i Msza św.: Za ++ rodziców Dorotę i Teodora oraz ++ z pokrewieństwa Bewko – Sterczyk i chrzestną Luci Sterczyk (int. Bewko)

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 04.11.2007 – Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu

Dzień Wieczystej Adoracji w Lędzinach

7.30      Msza św. dwujęzyczna: Za ++ rodziców Firlus i Cichoń, ++ braci, siostrę i bratową

Lędz.               9.00      Za ++ ojców Józefa i Leona oraz siostrę Stefanię (int. Duda Ernest) 

ADORACJA – każdego z parafian zapraszamy do adorowania Pana Jezusa

10.45    Za ++ rodziców Lipok i Kania, + brata i bratową (int. Kania)

15.00    NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH

Lędz.   16.00    Zakończenie adoracji – Różaniec za zmarłych

 

OGŁOSZENIA:

 

Zalecki – wypominki za zmarłych można składać do koszyczka w czasie kolekty w dzień Wszystkich Świętych lub zapisać z tyłu kościoła u siostry zakonnej.  W Lędzinach zalecki składamy w zakrystii. Będą one czytane w Dzień Zaduszny i w pierwszą niedzielę listopada  przed nabożeństwem różańcowym za zmarłych.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zamarłych. Może on być zupełny od 1 do 8 listopada, w inne dni roku jest cząstkowy. Warunki: stan łaski uświęcającej, wykluczenie przywiązania do grzechu, Komunia św., odmówienie podstawowych modlitw – Wierzę w Boga, Ojcze nasz i np. Zdrowaś według intencji Ojca świętego. Odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Kolekta na remont kościoła: Chrząstowice – 3252,55 zł, 11 €, 5 $; Lędziny – 847 zł i skarbona: 337,50 zł, 100 $.

 

 

PONIEDZIAŁEK 05.11.2007

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i za + męża Jana (int. Panic)

Lędz.   17.00    Za ++ rodziców z obu stron i brata Horsta (int. Mientus Oswald)                                          

 

WTOREK 06.11.2007

6.30      Za + męża (int. Okoń)

17.00    Różaniec za zmarłych i Msza św.: Za + męża (int. Buhl Anna)

Lędz.   17.00    Msza św. szkolna: Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze (int. Janik)

 

ŚRODA  07.11.2007

6.30      Za ++ rodziców Woszek i Malek, Brygidę i Franciszkę Malek oraz dusze w czyśćcu cierpiące (int. Malek Gerard)

17.00    Różaniec za zmarłych i Msza św.: Za ++ rodziców Loch i Krancioch, brata Franciszka, bratową i szwagrów, za wszystkich ++ z rodziny Loch i Krancioch

 

CZWARTEK 08.11.2007

6.30      Do B. Op. oraz za + męża Rocha i szwagra Jana (int. Ciasto)

17.00    Różaniec za zmarłych i Msza św. szkolna: Za + Zdzisława Daneckiego w 30 – dzień po śmierci

 

PIĄTEK 09.11.2007 – ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – matki wszystkich kościołów

6.30      Za + Teresę Słowik

 

SOBOTA 10.11.2007 – Św. Leona Wielkiego  Papieża

6.30      Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze (int. Grzesik Hubert)

Lędz.   15.00    Msza św. niedzielna: Do B. Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą

                        opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Anieli i Joachima Kubik z okazji złotego wesela

 

NIEDZIELA 11.11.2007 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

7.30      Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny oraz za ++ rodziców Wieszołek i Truchan, syna Rafała, Matyldę Golomb i ++ z pokrewieństwa (int. Wieszołek Ansgar)

Lędz.               9.00      Za ++ żonę Marię Malorny, rodziców z obu stron, siostrę i szwagrów

10.45    Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla Jana Malek z okazji 80 – rocznicy urodzin

 15.00   NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ZA ZMARŁYCH

 

OGŁOSZENIE:

            W dniach 6 – 20 listopada br. w Lędzinach będzie O. Norbert Kiwus.

 

 

 Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Rekolekcje • Rozważania • Wino • Suchy Bór • Wybory • TV Chronsty