NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny

 2005-11-20                             Strona główna • W górę • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103-104 • 105 • 106 • 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 • 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 • 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 • 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 • 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 • 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 • 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 • 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 OD 21. DO 27.11. 2005 r.

 

Dziś o godz. 15.00. Nabożeństwo do Chrystusa Króla Wszechświata. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

PONIEDZIAŁEK 21. 11. 2005 r. Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

           6.30.Msza św. za ++ rodziców Świerc i Woszek , ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Woszek Antoni).

 Lędz.17.00.Msza św. koncelebrowana: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w pewnej intencji. 2) O wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i Błog. Boże dla Natalii Soleckiej z okazji 15 rocznicy urodzin.

 

WTOREK  22. 11. 2005 r. Wspomnienie św. Cecylii - dziewicy i męczennicy.

           6.30. Msza św. za + żonę Apolonię Mika, rodziców Spyra i Mika, oraz + Ryszarda Libor ( int. Mika Paweł).

          17.00. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie (int. Bąk).

 

 ŚRODA  23. 11. 2005 r.  

           6.30. Msza św. za + Franciszkę Pasoń, ++ starzyków z obu stron.

          17.00. Msza św. szkolna: do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błog. Boże w int. ks. prałata Ernesta Kubonia /odprawi ks. prałat Kuboń/.

 

  CZWARTEK 24. 11. 2005 r.  Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung - Lac  kapłana i towarzyszy.

           6.30. Msza św. za ++ rodziców Elżbietę i Jerzego Giza, + teścia Jerzego Sordoń, oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron (int. Sordoń).

         17.00. Msza św. za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Grzesik, oraz ++ z rodzin Grzesik i Kondziela.

 Lędz.17.00. Msza św. szkolna: za + Marię Urban.      

 

  PIĄTEK 25. 11. 2005 r. 

          6.30. Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę (int. Antonik).

         18.00. Msza św. dla młodzieży: do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie i Błog. Boże w pewnej intencji.

 

  SOBOTA  26. 11. 2005 r.

          6.30. Msza św. za + Józefa Ciasto, ++ rodziców Micheń, ++ braci, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Micheń Jerzy).

Lędz.17.00. Msza św. za + męża  Helmuta, ++ z pokrewieństwa Hylla, Joszko i Kiwus.

 

   NIEDZIELA  27. 11. 2005 r. I NIEDZIELA ADWENTU. /kolekta przeznaczona na budowę kościoła na osiedlu METALCHEM w Opolu/ 

          7.30. Msza św. za ++ rodziców Ciecior i ++ starzyków ( int. Ciecior Florian).

         10.45. Msza św. do B.Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę i za + męża ( int. Duda Maria).

 Lędz. 8.30. Msza św. w 10-tą rocznicę śmierci syna Jana i za ++ rodziców  z obu stron w pewnej intencji.

OGŁOSZENIA:

1. W  Środę gościć będziemy w naszej parafii ks. prałata Ernesta Kubonia, który odprawi mszę św. o godz. 17.00 w swojej intencji, z okazji urodzin które obchodził 18. listopada. Wszystkich na tę mszę św. serdecznie zapraszamy

2. W przyszłą niedzielę gościć będziemy kapłana z parafii Opole Groszowice, który wygłosi nam Słowo Boże i będzie kolektował na rzecz budowy nowego kościoła na osiedlu Metalchem w Opolu.

    3.  W przyszłą niedzielę siostry z naszego klasztoru będą rozprowadzały po mszach św. opłatki wigilijne.

 

            WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH W NOWYM TYGODNIU 

  

Strona główna • W górę • Dekalog • DFK • Fotografie • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Ministranci • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • PRAŁAT • Rekolekcje • Rozważania • Wino • Suchy Bór • Wybory • TV Chronsty